Jeroen Dera en Marieke Hoetjes
Jeroen Dera en Marieke Hoetjes

Jeroen Dera en Marieke Hoetjes ontvangen NWO SGW Open Competitie XS-subsidies

Literatuurwetenschapper Jeroen Dera (Radboud Institute for Culture and History) en taalwetenschapper Marieke Hoetjes (Centre for Language Studies) ontvangen beiden een SGW-XS-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze subsidie van maximaal € 50.000,-  stelt onderzoekers in staat om een kortlopend project op te zetten binnen de Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)-disciplines.

Lezende personages in TV-series

Jeroen Dera onderzoekt in zijn project het educatief potentieel van lezerrepresentaties in high school-series. “In populaire Netflixseries als Heartstopper, Ginny & Georgia en Sex Education wordt volop gelezen. Dit project onderzoekt daarom welke mogelijkheden zulke series bieden voor leesbevorderend literatuuronderwijs. Daartoe wordt eerst een analyse van lezende personages in high school-series uitgevoerd, op basis van een methode uit de mediasemiotiek. Vervolgens worden relevante scènes uit het geanalyseerde materiaal voorgelegd aan focusgroepen van docenten en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Door cultuurwetenschappelijk en onderwijsgericht onderzoek zo nauw te combineren, hoopt het project niet alleen grenzen te verleggen in het onderzoek naar leescultuur, maar wil het ook implementeerbare inzichten voor het leesonderwijs bieden." Dera gaat op dit project ook een postdoc werven.

De invloed van handgebaren

Marieke Hoetjes ontvangt de subsidie voor haar onderzoek naar het effect van handgebaren op de beoordeling van de spreker. “Communicatie is multimodaal: als we praten gebruiken we vaak onze handen. De populairwetenschappelijke literatuur beweert dat deze gebaren van invloed zijn op hoe een spreker wordt beoordeeld, wat leidt tot adviezen over wanneer en hoe je als spreker deze gebaren (niet) zou moeten gebruiken om positief te worden beoordeeld. Er is echter zo goed als geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze beweringen. In deze experimentele studie gaan we, voor het eerst, onderzoeken of het gebruik van handgebaren ervoor kan zorgen dat je als spreker als meer of minder overtuigend, sympathiek, en competent wordt beoordeeld. “

SGW Open Competitie XS 2024

Maar liefst 60 onderzoekers van verschillende Nederlandse universiteiten kregen deze ronde een subsidie toegewezen. Zij gaan met een veelbelovend idee of een vernieuwend initiatief van start. XS-projecten duren maximaal één jaar en kunnen daarom snel een bijdrage leveren aan wetenschappelijke inzichten. Opvallend aan deze ronde is dat veel projecten gaan over diversiteit.