Jolle Landman per 1 februari 2024 nieuwe directeur bedrijfsvoering

Jolle Landman wordt per 1 februari 2024 de nieuwe directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Managementwetenschappen.

Jolle Landman

Jolle Landman is momenteel directeur bedrijfsvoering van de Faculteit der Letteren. Hij studeerde Milieukunde aan de Wageningen Universiteit en was achtereenvolgens afdelingshoofd bij Rijkswaterstaat en afdelingshoofd Onderzoek en Innovatie bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Daarna was hij directeur Finance, Compliance & Control en directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In deze functies heeft Jolle een brede ervaring opgedaan met bedrijfsvoeringvraagstukken en verandertrajecten binnen kennisorganisaties. Het faculteitsbestuur heet hem van harte welkom en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. 

Contactinformatie