Karen Stegers-Jager
Karen Stegers-Jager

Karen Stegers-Jager benoemd tot hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg

Karen Stegers-Jager is per 1 oktober 2023 benoemd tot hoogleraar Innovatief en persoonsgericht leren en werken in de gezondheidszorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit. Middels onderzoek en onderwijs richt zij zich op gelijke kansen voor alle studenten aan de medische faculteit. ‘Hoe doen we de selectie nu zo goed mogelijk, en hoe zorgen we dat we een diverse populatie gezondheidsprofessionals opleiden?’

Dé patiënt bestaat niet, volgens Karen Stegers-Jager, als onderwijskundige gespecialiseerd in toetsing en selectie in het medisch onderwijs, met een sterke focus op rechtvaardigheid en diversiteit. ‘Er is niet zoiets als één type patiënt, dat precies hetzelfde behandeld wil worden en dezelfde achtergrond heeft. Die variëteit wil je terugzien in de opleiding en in de zorg.’ Een gelijke kans in het onderwijs voor alle geneeskundestudenten is hierbij cruciaal. Dat bevordert de diversiteit in de groep artsen van de toekomst.  

Dit najaar start Stegers-Jager in het Radboudumc. Ze komt over uit het Erasmus MC in Rotterdam, waar ze de afgelopen jaren veel bereikte op het gebied van diversiteit en inclusiviteit in de populatie geneeskundestudenten. ‘Mijn promotieonderzoek gaf meer inzicht in de redenen van uitval en vertraging onder studenten. Dit bleek vooral aan de orde bij studenten met een migratieachtergrond of wiens ouders niet gestudeerd hadden. Zij kregen met name negatievere beoordelingen tijdens hun coschappen’, aldus Stegers-Jager.

Eerste indruk is bepalend?

Karen Stegers-Jager onderzocht en implementeerde verschillende manieren om de succeskansen te vergroten, juist de talenten te zien. Ze vertelt: ‘We moeten ons bewust zijn van het feit dat we positiever zijn over mensen die het meest op ons lijken.’ Dit brengt ze over tijdens onderwijs aan docenten. Ook ontving ze een Veni-beurs voor een onderzoek naar de rol van eerste indrukken bij de beoordeling van coassistenten.

Er is maatschappelijk gezien meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Dat was in 2006, toen Karen Stegers-Jager startte aan haar promotieonderzoek, wel anders. ‘Dat die bewustwording er nu meer is, is echt een goede ontwikkeling.’ In het Radboudumc gaat ze hier verder aan werken: ‘De komende jaren leg ik een specifieke focus op diversiteit, inclusie en gelijke kansen: hoe creëren we leer-werkomgevingen waarin al onze huidige en toekomstige professionals tot bloei kunnen komen? Hier moeten we met elkaar aan werken. ’

Verandering van beoordeling

Dat kan volgens Stegers-Jager niet alleen via onderzoek en onderwijs. ‘Ik wil mijn bevindingen direct doorvoeren in de praktijk. Dus echt met de poten in de klei.’ Als voorbeeld hiervan werd mede onder haar coördinatie in het Erasmus MC het systeem van beoordeling tijdens coschappen veranderd. Dat gebeurt niet meer door één persoon, maar door verschillende mensen. Er rolt automatisch een cijfer uit het systeem. De mogelijkheid voor beoordelaars om dit cijfer alsnog naar boven of beneden bij te stellen, werd gestaakt toen bleek dat vooral studenten zonder migratieachtergrond hiervan profiteerden. ‘Dit is wat mij betreft een duidelijk voorbeeld van waar het mis kan gaan in de beoordelingen. Door dit soort veranderingen kunnen we het verschil maken’, aldus de aanstaande hoogleraar.

Recent ontving Stegers-Jager een Vidi-beurs, waarmee ze gaat onderzoeken hoe informatie over eerdere prestaties een rol speelt bij werkplekbeoordelingen. ‘Want ook het verhaal, de manier waarop je vertelt of opschrijft wat je in het verleden hebt gedaan, of hoe beoordelaars over jou schrijven, leidt tot verschillende beoordelingen.’ Hiermee wil ze bijdragen aan eerlijke beoordelingen voor alle studenten.

‘Bezint eer ge begint’

Ook ontving Stegers-Jager een senior comenius fellowship in het kader waarvan ze video’s ontwikkelt die studenten bewuster moeten maken van de keuze voor de opleiding Geneeskunde. Veel studenten weten al op jonge leeftijd dat ze arts willen worden, het risico daarvan is dat ze een tunnelvisie ontwikkelen. ‘Vaak is het beeld toch geïnspireerd op ER of andere ziekenhuisseries, maar niet iedereen kan kinderarts of chirurg worden’, aldus Stegers-Jager.

Ze pleit daarom voor een andere visie op de artsen van de toekomst. ‘Het moet persoonsgerichter, we moeten veel beter kijken naar wat we als maatschappij nodig hebben. Dat is niet alleen de medisch specialist in het ziekenhuis. We moeten ook oog hebben voor mensen die heel goede specialisten ouderengeneeskunde of verzekeringsartsen kunnen en willen worden.’ Een inclusieve en veilige leeromgeving met een eerlijke en valide beoordeling voor al onze toekomstige professionals is hierbij cruciaal: ‘Dan leiden we professionals op die de gezondheid van alle mensen bevorderen.’

Loopbaan

Karen Stegers-Jager studeerde Toegepaste onderwijskunde aan de Universiteit Twente. In 2012 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op onderzoek naar studenten Geneeskunde die een verhoogd risico lopen op uitval tijdens de opleiding (titel proefschrift: At-Risk Medical Students: Characteristics and Possible Interventions). Ze onderzocht hierbij zowel de kenmerken van de studenten zelf als de mogelijkheden voor geneeskundeopleidingen om die uitval tegen te gaan. Als onderwijsadviseur coschappen, wetenschappelijk onderzoeker en later als universitair docent was ze verbonden aan het Erasmus MC, waar ze sinds 2017 ook verantwoordelijk is voor de coördinatie van de decentrale selectie bij de geneeskundeopleiding. Ze is één van de auteurs van het Handboek Selectie Hoger Onderwijs en lid van de landelijke Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs. De benoeming gaat in op 1 oktober 2023, voor een periode van vijf jaar.

Contactinformatie