Keuzegids 2023: Notarieel recht beste in vakgebied

De bacheloropleiding Notarieel recht aan de Radboud Universiteit is beoordeeld als 'beste in haar vakgebied' volgens de Keuzegids Universiteiten 2023.

De Keuzegids Universiteiten is een onafhankelijke gids die jaarlijks de bacheloropleidingen en universiteiten beoordeelt. De Keuzegids baseert zich voor haar oordeel grotendeels op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Punten waarop gemeten wordt, zijn onder andere inhoudelijke kwaliteit, docenten, toetsing, voorbereiding loopbaan en sfeer.

Keuzegids Universiteiten 2023

Zes andere bacheloropleidingen aan de Radboud Universiteit werden beoordeeld als beste in hun vakgebied. De Nijmeegse bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en European Law School behaalden de tweede plek binnen hun respectievelijke vakgebieden.

De resultaten zijn te raadplegen op de website van de Keuzegids Universiteiten 2023. Vanaf de campus en vanuit huis mét VPN heb je toegang tot de website.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid