Koninklijke onderscheiding Yvonne Benschop
Koninklijke onderscheiding Yvonne Benschop

Koninklijke onderscheiding voor Yvonne Benschop

Prof. dr. Yvonne Benschop heeft vandaag ter gelegenheid van Koningsdag uit handen van burgemeester Hubert Bruls een koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege haar uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten. Zij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Yvonne is een internationaal gezichtsbepalend pionier in het interdisciplinaire veld van gender en diversiteit in organisaties. Vanuit haar achtergrond in de bedrijfskunde en de politicologie heeft zij een specifiek politieke kijk op organisaties ontwikkeld om te begrijpen hoe machtsprocessen intersectionele ongelijkheid produceren in dagelijkse organisatiepraktijken. Yvonne is bijzonder geïnteresseerd in informele organisatieprocessen die ongelijk reproduceren, en in interventies om organisatieverandering naar meer diversiteit, gelijkheid en inclusie te realiseren. Recente onderzoeksprojecten gaan over gender en inclusie in leiderschap, over de invloed van postfeminisme op organisatieverandering en over duurzame verandering naar intersectionele gelijkheid in organisaties.

Met grote energie en enthousiasme zet zij zich in voor Diversity, Equality and Inclusion (DEI) aan de Radboud Universiteit, de Faculteit der Managementwetenschappen, Bedrijfskunde, en internationaal in de European Group of Organization Studies en de Academy of Management. Het faculteitsbestuur feliciteert haar met deze onderscheiding.