Lintjes
Lintjes

Koninklijke onderscheidingen voor zeven Radboudianen

Zeven medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontvangen dit jaar ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding vanwege hun uitzonderlijke wetenschappelijke en/of maatschappelijke verdiensten. De onderscheidingen worden op woensdag 26 april uitgereikt op de campus door burgemeester Hubert Bruls.

Het gaat om de volgende personen:

 • Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse gebarentaal, Faculteit der Letteren
  Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Anna Bosman, hoogleraar Orthopedagogiek, Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde, Faculteit der Medische Wetenschappen
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Arno Kentgens, hoogleraar Vaste stof-NMR-spectroscopie, Faculteit der Natuurkundewetenschappen, Wiskunde en Informatica
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Renate Loll, hoogleraar Theory of fundamental Interactions beyond the standard Model, Faculteit der Natuurkundewetenschappen, Wiskunde en Informatica
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Yvonne Benschop, hoogleraar Bedrijfskunde, in het bijzonder organizational behaviour, Faculteit der Managementwetenschappen
  Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Marijke van Beurden, Faculteit der Sociale Wetenschappen
  Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De Orde van Oranje-Nassau is gekoppeld aan bijzondere verdiensten voor de samenleving. De onderscheiding Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het gebied van wetenschap en kunsten.

Onno Crasborn lintje

Onno Crasborn, hoogleraar Nederlandse gebarentaal

Onno Crasborn is als onderzoeker verbonden aan het Centre for Language Studies (CLS) en is hoofd van de onderzoeksgroep Sign Language Linguistics. Hij ontving onder andere een Vici, en onlangs verwierf hij € 900.000 voor een grote infrastructurele investering voor de omzetting van gebaren naar ondertiteling en vice versa. Eerder verwierf hij o.a. een Vidi, een ERC grant, en een NWO-Vrije Competitie.

Ook is Crasborns maatschappelijke relevantie evident. Hij is een uitstekende ambassadeur voor de gemeenschap van doven en slechthorenden. Hij is zelf gebarentolk en hij zit in een expertpanel bij de Wereldfederatie van Doven. Crasborn komt ook regelmatig in de pers om de positie van de dovengemeenschap te bepleiten.

Ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar werd in 2017 de Stichting Groots Gebaar opgericht. Onder meer vanuit zijn hoogleraarschap zet Onno Crasborn zich in voor een bredere toegankelijkheid en toepasbaarheid van gebarentaal, ook voor horende mensen.

Lintjesregen Anna Bosman

Anna Bosman, hoogleraar Orthopedagogiek

Anna Bosman doet onderzoek naar leren en leerprocessen zoals het leren lezen van kinderen en jeugdigen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Ze is fervent voorstander van het geven van klassikaal, helder gestructureerd onderwijs. Bosman verricht onderzoek naar evidence-based onderwijs en begeleiding. Daarmee slaat zij een brug tussen de psychologische theorie en de pedagogische praktijk van kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van hoe kinderen het beste kunnen leren lezen en rekenen, waarbij zij laat zien dat goed onderwijs en goede didactiek het verschil kunnen maken. Dit geldt met name voor de prestaties van leerlingen die door persoonlijke of omgevingskenmerken een risico hebben op leerachterstanden.

Bosman heeft meerdere nieuwe opleidingen ontwikkeld (zoals Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs en Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs), uniek in Nederland, en ze heeft daarmee de pedagogiek en onderwijswetenschappen vanuit de Radboud Universiteit sterk geprofileerd. Met haar bijdrage is deze opleiding, met een sterke wetenschappelijke expertise als basis, regionaal en landelijk duidelijk op de kaart gezet.

Naast hoogleraar is Bosman 10 jaar lang directeur van het onderwijsinstituut PWO (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde) geweest. In beide rollen heeft ze zich ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs op basisscholen. Ook tijdens lezingen, symposia, in landelijke programma’s en media benadrukte Bosman steeds het belang van een goede kwaliteit van het primair onderwijs. Daarbij liet zij zich niet leiden door populaire standpunten, maar alleen door betrouwbare en valide data, de resultaten van goed wetenschappelijk onderzoek.

Tijdens haar directoraat is het onderwijsinstituut PWO sterk gegroeid wat betreft kwaliteit en ook wat betreft aantallen studenten en medewerkers. Daarnaast bevorderde zij als directeur steeds een goede sfeer en was zij persoonlijk zeer betrokken bij haar medewerkers, steeds met een scherp oog voor talent.

Mihai Netea lintje

Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde

Mihai Netea is een gerenommeerd klinisch onderzoeker op het gebied van infecties, afweer tegen micro-organismen (immunologie) en ontstekingen. Hij heeft in 2011 voor een paradigmawisseling in de immunologie gezorgd, toen hij het concept van getrainde immuniteit (TI) beschreef. Hij ontdekte dat onze aangeboren immuunmechanismen, die als statisch en niet adaptief werden beschouwd, in feite kunnen worden getraind om een hoger functioneel niveau te bereiken als zij worden blootgesteld aan microbiële producten. Deze geactiveerde toestand, die zich in witte cellen (monocyten en macrofagen) bevindt, bleek in zijn onderzoek maandenlang aan te houden.

Netea ontdekte dat TI een oud mechanisme is in evolutionaire zin. Het is ook aanwezig bij ongewervelden en zelfs bij planten. In deze organismen is het de belangrijkste manier waarop het lichaam zich verdedigt tegen pathogene micro-organismen. TI wordt geïnduceerd door oude vaccins, zoals het BCG-vaccin tegen tuberculose. De waarnemingen die werden gedaan bij veldstudies in Afrika, en die inhielden dat BCG niet alleen beschermt tegen tuberculose, maar ook tegen een reeks andere infecties (en de overlevingskansen van kinderen verhoogt), werden door Netea uitgelegd als een uitstekend voorbeeld van TI.

In de afgelopen 10 jaar heeft Netea met zijn groep kunnen aantonen dat TI niet alleen belangrijk is bij infectieziekten en in de vaccinologie, maar ook bij een groot aantal andere ziekten zoals atherosclerose, jicht, obesitas en ontstekingsziekten en de behandeling van deze ziekten.

Lintjesregen Arno Kentgens

Arno Kentgens, hoogleraar Vaste stof-NMR-spectroscopie

Arno Kentgens is gespecialiseerd in het ontwikkelen van technieken om moleculen en materialen te onderzoeken. Hij werkt met name aan de verbetering van kernspinresonantie ofwel NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Dit is een analysemethode die met behulp van magnetische velden en radiogolven gedetailleerde informatie over de structuur en dynamica van alle materie kan verschaffen tot op moleculair/atomair niveau.

Kentgens is expert op het gebied van met name vaste stof-NMR, en heeft daarnaast ook de zogenaamde stripline detector ontwikkeld, een fundamenteel nieuwe NMR-techniek om in uiterst kleine volumina (minder dan een microliter) hoge-resolutie NMR te kunnen doen, daarnaast maakte hij het mogelijk om continu reacties te monitoren en kinetiek aan reacties te meten. Zijn onderzoek levert kennis op over relevante materialen zoals de veelbelovende perovskiet materialen voor zonnecellen, lithium-Ion batterijmaterialen, zeoliet katalysatoren en plastics.

Kentgens is al lange tijd verantwoordelijk voor het Magnetic Resonance Research Center in het Goudsmit Paviljoen en hij heeft meermaals een Roadmap subsidie gekregen om deze faciliteit verder te ontwikkelen.

Verder heeft Arno Kentgens in 2020 een prestigieuze ERC Synergy grant ontvangen. Hij heeft zich ook verdienstelijk gemaakt voor het onderwijs. Hij heeft twee keer zitting gehad in een curriculumcommissie (waarvan 1 keer als voorzitter) en is ook 4 jaar directeur geweest van het OWI moleculaire wetenschappen. Daarnaast heeft hij meermaals in het bestuur van het Institute for Molecules and Materials gezeten.

Renate Loll lintje

Renate Loll, hoogleraar Theory of fundamental Interactions beyond the standard Model

Renate Loll doet baanbrekend onderzoek op het gebied van quantum-zwaartekracht. Ze zoekt naar methoden om de geometrische beschrijving van ruimte en tijd, zoals geformuleerd door Einstein, te combineren met de quantumbeschrijving van de meest fundamentele elementen in de natuurkunde. Haar onderzoek heeft geleid tot erkenning in binnen- en buitenland. Zo is Loll lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en van de Academia Europaea. Bovendien is Loll fellow van de International Society of General Relativity and Gravitation en heeft zij een distinguished visiting research chair in het prestigieuze Perimeter Instituut in Canada. Met haar rol binnen het internationale wetenschappelijke veld draagt Loll bij aan de internationale erkenning van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek op haar vakgebied.

Yvonne Benschop

Yvonne Benschop, hoogleraar Bedrijfskunde, in het bijzonder organizational behaviour

Yvonne Benschop is een internationaal gezichtsbepalend pionier in het interdisciplinaire veld van gender en diversiteit in organisaties. Vanuit haar achtergrond in de bedrijfskunde en de politicologie heeft zij een specifiek politieke kijk op organisaties ontwikkeld om te begrijpen hoe machtsprocessen intersectionele ongelijkheid produceren in dagelijkse organisatiepraktijken.

Benschop is bijzonder geïnteresseerd in informele organisatieprocessen die ongelijk reproduceren, en in interventies om organisatieverandering naar meer diversiteit, gelijkheid en inclusie te realiseren. Recente onderzoeksprojecten gaan over gender en inclusie in leiderschap, over de invloed van postfeminisme op organisatieverandering en over duurzame verandering naar intersectionele gelijkheid in organisaties.

Met grote energie en enthousiasme zet Benschop zich in voor Diversity, Equality and Inclusion (DEI) aan de Radboud Universiteit, de Faculteit der Managementwetenschappen, Bedrijfskunde, en internationaal in de European Group of Organization Studies en de Academy of Management.

Marijke van Beurden

Marijke van Beurden, docent Orthopedagogiek aan de faculteit der Sociale Wetenschappen, ontvangt ook een lintje. Ze is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en op 26 april ontvangt ze het lintje van Mark Slinkman, burgemeester van Berg en Dal.

Jos Draaisma

Behalve de zeven medewerkers van de Radboud Universiteit, ontvangt Jos Draaisma, kinderarts KNO in het Radboudumc op 26 april een lintje. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje tegelijkertijd met Mihai Netea uit handen van burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.