Kristin Lemhöfer, hoogleraar Cognition of multilingualism
Kristin Lemhöfer, hoogleraar Cognition of multilingualism

Kristin Lemhöfer benoemd tot hoogleraar Cognition of multilingualism

Kristin Lemhöfer is per 1 september benoemd tot hoogleraar Cognition of multilingualism aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek van Lemhöfer richt zich in het algemeen op de neurocognitie van twee- en meertaligheid. Hoe gaat het leren van meerdere talen in zijn werk? En eenmaal geleerd, hoe worden twee of meer talen gehanteerd binnen dezelfde hersenen? Met verschillende gedrags-, elektrofysiologische en beeldvormingstechnieken bekijkt Lemhöfer fenomenen die te maken hebben met grammatica, woordenschat en uitspraak van nieuw geleerde talen.

‘Ik wil meer te weten komen over waarom mensen zo verschillen in hoe en hoe goed ze een nieuwe taal leren’, aldus Lemhöfer. ‘Dit wil ik doen door niet alleen te kijken naar kwantitatieve verschillen (ze doen iets meer of minder sterk dan anderen), maar vooral ook naar kwalitatieve verschillen (ze doen iets écht anders dan anderen).’ Recentelijk focust het onderzoek van Lemhöfer zich meer op het geheugen; op welke manier maakt het leren van een tweede taal gebruik van de verschillende geheugen systemen die we bezitten? En - een zeer onderbelicht onderwerp in de cognitieve neurowetenschap – in hoeverre verschillen mensen hierin?

Over Kristin Lemhöfer

Kristin Lemhöfer (Bonn, 1972) behaalde in 1996 haar masterdiploma Ergonomie aan de University College in Londen en rondde 3 jaar later haar master Psychologie in Aachen af. In 2004 behaalde ze haar PhD aan de Radboud Universiteit met een proefschrift over visuele woordherkenning tijdens het lezen bij twee- en meertaligen. Haar academische loopbaan werd vervolgd met een postdoctoraat aan de Universiteit van Leipzig en later aan het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Sinds 2008 is ze werkzaam aan het Donders Centrum voor Cognition.

Ze sleepte ook een aantal subsidies in de wacht, waaronder een NWO Veni beurs in 2007, een NWO Vidi & Aspasia beurs in 2013 en het meest recentelijk een Consolidator beurs van de European Research Council. Daarnaast behoudt ze functies als sectiehoofd Psycholinguïstiek binnen het Donders Centrum voor Cognition en als sectie editor voor het journal ‘Cognition’.

Contactinformatie