Lancering Transparantieovereenkomst Dierproeven

Radboudumc, de Radboud Universiteit en 13 andere organisaties die betrokken zijn bij dierproeven in Nederland, hebben de Nederlandse Transparantieovereenkomst dierproeven ondertekend. De groep ondertekenaars bestaat uit universiteiten, universitaire medische centra, wetenschappelijke instituten, bedrijven en verenigingen.

De overige ondergetekenden zijn: Amsterdam UMC, Biomedical Primate Research Centre, Charles River Laboratories Den Bosch B.V., Envigo RMS B.V., Erasmus Universitair Medisch Centrum, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Leiden Universiteit, Nederlands Kanker Instituut, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Maastricht, Vereniging Sportvisserij Nederland, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research.

Transparantie

Het belang van goede en transparante communicatie over proefdieronderzoek wordt steeds breder onderschreven. Deze overeenkomst is opgesteld door Nederlandse onderzoekers in samenwerking met de European Animal Research Association (EARA) en Stichting Informatie Dierproeven (SID). De Nederlandse Transparantieovereenkomst Dierproeven is geïnspireerd op bestaande overeenkomsten die in België, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn opgesteld.

Het doel is een opener en transparanter klimaat creëren rondom dierproeven, een onderwerp dat doorgaans tot felle discussies leidt in de samenleving, de media en de politiek. Omdat dierproeven zo gevoelig liggen is goede communicatie in de juiste context essentieel. Het is wettelijk bepaald dat Nederlandse onderzoeksinstellingen informatie verstrekken over de dierproeven die ze doen, maar deze informatie is niet altijd voor iedereen toegankelijk en te begrijpen. Ondergetekenden hopen met deze overeenkomst een positieve bijdrage te leveren aan openheid rondom dierproeven.

Toezeggingen

De ondergetekenden zijn betrokken bij het uitvoeren, ondersteunen of financieren van dierproeven ten behoeve van de gezondheid van mens en dier, kwaliteit van leven en natuur en milieu. Door zich aan deze overeenkomst te verbinden doen de organisaties de volgende vier toezeggingen:

  1. We zijn duidelijk over wanneer, hoe en waarom we dieren in onderzoek gebruiken.
  2. We streven naar betere communicatie over dierproeven in Nederland met het publiek en de media.
  3. We bieden proactief mogelijkheden aan het brede publiek om kennis te maken met dierproeven en de regelgeving die daarop van toepassing is.
  4. Jaarlijks rapporteren wij onze voortgang en delen we ervaringen.

“Dit is een grote stap voorwaarts voor de Nederlandse biomedische sector”, aldus Kirk Leech, directeur van EARA. “Transparantieovereenkomsten in andere Europese landen hebben bewezen bij te dragen aan een beter geïnformeerd en onderbouwd debat in de samenleving over het gebruik van proefdieren.”

Monique Havermans, neurowetenschapper en vertegenwoordiger van EARA: “De discussie in Nederland is fel, terwijl de meerderheid in de samenleving qua standpunt waarschijnlijk juist vrij dicht bij elkaar ligt: vervang dierproeven daar waar mogelijk. Wat we nodig hebben, is juiste en volledige informatie vanuit diegenen die dierproeven uitvoeren en erkenning door diegenen wiens werk voortbouwt op dierproeven.”

Wilbert Frieling, voorzitter SID vult aan: “Met de lancering van deze overeenkomst hopen we dat meer organisaties zich aan de overeenkomst willen gaan verbinden, zodat het makkelijker wordt om in Nederland over dierproeven te praten.”

Judith Homberg, hoogleraar Translationele neurowetenschappen Radboudumc, sluit af: “Samenwerking tussen universiteiten en bedrijven maakt het mogelijk om met high tech methoden dierproeven te verfijnen en te verminderen. Een voorbeeld hiervan pitch ik vandaag, 2 november, samen met een collega op het Holland High-Tech Event. De transparantieovereenkomst maakt het mogelijk om het publiek te informeren over dergelijke nieuwe ontwikkelingen.”

De samenvatting van de overeenkomst kunt u hier lezen.