Laura van Niftrik benoemd tot hoogleraar microbiële celbiologie en biochemie

Laura van Niftrik is met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot hoogleraar Microbiële celbiologie en biochemie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek en onderwijs van Laura van Niftriks microbiële celbiologie & biochemiegroep draait om micro-organismen met een ecologische, biotechnologische of medische relevantie. Van Niftrik en haar team richten zich op structuren in micro-organismen op een aantal niveaus: van de populatie tot de cel, de organellen en eiwitten in de cel. Ze is vooral geïnteresseerd in atypische celstructuren en nieuwe soorten metabolisme, enzymen en elektronentransportketens.

Van Niftriks groep heeft expertise op het gebied van geavanceerde (cryo-)elektronen- en lichtmicroscopie, omics toolboxes en moleculaire en biochemische methoden. Onderzoek door deze groep draagt bij aan het duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op het gebied van gezondheid, klimaat, schoon water en energie. Momenteel werkt van Niftrik aan een NWO Vidi-project waarbij ze een uniek enzym van Anammox-bacteriën wil gebruiken om stikstof van afvalwater om te zetten in de commercieel waardevolle ‘raketbrandstof’ hydrazine.

Over Laura van Niftrik

Laura van Niftrik benoemd tot hoogleraar microbiële celbiologie en biochemie
Laura van Niftrik (Terneuzen, 1979) behaalde haar Master in Biologie (2002, cum laude) aan de Radboud Universiteit. Ze promoveerde (2008, cum laude) aan de Radboud Universiteit met haar thesis ‘Cell biology of anaerobic ammonium-oxidizing bacteria’. Tijdens haar promotieonderzoek en postdoc specialiseerde ze zich in (geavanceerde) (cryo)elektronenmicroscopiemethodes door als gastonderzoeker te werken aan de Universiteit van Queensland (Australië) en de Universiteit Utrecht.

Daarna startte ze als universitair docent een eigen groep binnen de afdeling Microbiologie aan de Radboud Universiteit (2009-2013) en introduceerde ze cryo-elektronenmicroscopie- en tomografiemethoden, samen met en binnen de afdeling gemeenschappelijk instrumentarium van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. In 2018 werd ze gepromoveerd tot universitair hoofddocent. Van Niftrik heeft onder andere een NWO Veni-beurs (2009) en een NWO Vidi-beurs (2019) ontvangen.

Meer weten? Neem contact op met