Lianne Hoogeveen benoemd tot bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent
Lianne Hoogeveen benoemd tot bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent

Lianne Hoogeveen benoemd tot bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent

Lianne Hoogeveen is per 1 maart 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en CBO Talent Development.

In haar onderzoek zal Hoogeveen zich richten op onderzoek dat bijdraagt aan het ontdekken, herkennen en uitdagen van verborgen talent. Ook kijkt ze naar onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Ze zoekt daarvoor de samenwerking op met collega’s in een internationale context, van Europese en niet-Europese universiteiten, gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden over hoogbegaafde leerlingen. 

‘Alle mensen, waaronder diegenen met hogere intellectuele of andere capaciteiten, verdienen een omgeving die hen voldoende uitdaging biedt om zich volledig te ontplooien,’ zegt Hoogeveen. ‘Er zijn verschillende redenen waarom een potentieel talent vaak niet wordt gezien. Uit mijn eerdere onderzoek bleek dat er nog veel mythes en vooroordelen bestaan over hoogbegaafdheid en talent. Impliciete theorieën spelen een belangrijke rol en zullen een van de onderwerpen zijn van mijn toekomstig onderzoek. Ik richt me op mensen met kenmerken die identificatie van talent moeilijk maken, zoals leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen en mensen die, vanwege hun achtergrond, minder kansrijk zijn.’ Deze en andere thema's staan tevens centraal in de Week van de Hoogbegaafdheid, die nog tot 14 maart duurt en waarin het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen deelneemt.

Over Lianne Hoogeveen

Lianne Hoogeveen (1960, Wassenaar) rondde in 1988 haar studie psychologie aan de Radboud Universiteit af. Ze promoveerde in 2008 op een onderzoek naar de sociaal-emotionele effecten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen, met het accent op versnelling in de schoolloopbaan. Sinds 1991 werkt ze bij CBO Talent Development (tot 2016 deel uitmakend van de Radboud Universiteit) als behandelend GZ-psycholoog, waar ze van 2008 tot 2016 ook afdelingshoofd was. Daar behandelt en adviseert ze kinderen, adolescenten en volwassenen.

Sinds 2008 is Lianne coördinator van de Masterspecialistie ‘Gifted Education’, binnen de studie Pedagogische Wetenschappen & Onderwijswetenschappen. Momenteel is ze tevens een onderzoeker binnen het wetenschappelijk expertisecentrum Radboud Talent in Ontwikkeling (RATiO, sinds 2018 onderdeel van het BSI) en hoofdopleider van Radboud International Training on High Ability (RITHA, sinds 2010). Ze is daarnaast voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA).

Meer weten? Neem contact op met

Contactinformatie