Twee studenten aan het studeren
Twee studenten aan het studeren

Lichte daling totaal aantal studenten, stijging nieuwe masterstudenten

Dit collegejaar (2023-2024) studeren er in totaal 24.402 studenten (peildatum 1 oktober) aan de Radboud Universiteit. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. De instroom in zowel de bachelor als master is licht gestegen; het aantal studenten dat, na een bachelor aan een andere universiteit, start met een master aan de Radboud Universiteit is fors gestegen.

Studentenpopulatie

Het aantal studenten aan de Radboud Universiteit bedraagt dit collegejaar 24.402; 231 studenten minder dan vorig jaar. Kijken we over een langere termijn, dan is het aantal studenten in vijf jaar tijd gestegen met 6,2 procent. Over de afgelopen tien jaar is die stijging 30,5 procent. Landelijk gezien bedraagt het aantal studenten dat dit collegejaar aan een Nederlandse universiteit studeert 340.700. Dit zijn bijna 700 studenten meer dan vorig jaar. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde voorlopige studentenaantallen door de Universiteiten van Nederland. 

Instroom

Het aantal studenten dat een opleiding (bachelor, pre-master of master) start aan de Radboud Universiteit is gestegen met 0,8 procent en bedraagt 8.794 personen. Er is een toename van 1,1 procent te zien onder het aantal studenten dat voor het eerst aan de Radboud Universiteit studeert. Vooral meer studenten die eerst een bachelor aan een andere universiteit hebben gevolgd, beginnen met een master aan de Radboud Universiteit dan vorig jaar. Na een daling vorig jaar is de externe instroom dit jaar gestegen met 13 procent.

Internationalisering

Er studeren dit jaar 2.580 internationale studenten aan de Radboud Universiteit, wat neerkomt op 10,6% van de totale studentenpopulatie. Dit is een daling van 1,6 procent ten opzichte van vorig jaar. De internationale instroom in de bachelor is met 12,7 procent gedaald. Bij de master is de internationale instroom juist gestegen met bijna 14 procent. Deze ontwikkelingen komen overeen met het landelijke beeld. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Institutional Research