Odysseus Network Report
Odysseus Network Report

Lilian Tsourdi en Tesseltje de Lange presenteren Odysseus Network Report

Op 1 december2022 presenteerden Lilian Tsourdi en Tesseltje de Lange hun Odysseus Network Report (geschreven samen met Elspeth Guild, Ulrike Brandl en anderen): "The EU legal migration package. Towards a rights-based approach to attracting skills and talent to the EU" aan de LIBE commissie in het EP.

In deze studie wordt het pakket aan voorstellen voor betere regulering van legale migratie van de Europese Commissie van 2022 beoordeeld op doeltreffendheid, efficiëntie, juridische en praktische samenhang en naleving van de fundamentele rechten. Volgens de onderzoekers is een meer coherente en ambitieuze agenda voor legale migratie met in achtneming van rechten gerechtvaardigd. In de Europese ‘struggle for skills’, de pogingen om geschoolde en getalenteerde werknemers uit derde landen aan te trekken, mogen sociale verplichtingen, klimaatverandering en duurzame groei niet uit het oog worden verloren.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Centrum voor Migratierecht