Limburg krijgt academisch leer-werktraject tot eerstegraads lesbevoegdheid

De Universiteit Maastricht en de docentenacademie van de Radboud Universiteit gaan intensiever samenwerken bij het tegengaan van het lerarentekort in het middelbaar onderwijs. Door de start van een gezamenlijk leer-werktraject kunnen (potentiële) leraren ook in Limburg een eerstegraads bevoegdheid halen via een academische lerarenopleiding. Het nieuwe traject start in september 2022. 

Limburg heeft de komende jaren dringend behoefte aan universitair opgeleide leraren, onder andere doordat veel huidige eerstegraads bevoegden met pensioen gaan. Doordat het leer-werktraject na de zomer deels in Maastricht is te volgen, willen de twee universiteiten ook in Limburg de drempel verlagen voor mensen van binnen én buiten het onderwijs om de academische lerarenopleiding te volgen.

‘Opscholen’ en omscholen

Het maatwerktraject richt zich op leraren die nu al voor de klas staan maar geen eerstegraads bevoegdheid hebben én geïnteresseerden die momenteel werkzaam zijn in een andere sector. In een leer-werktraject van maximaal twee jaar worden zij opgeleid tot eerstegraads bevoegd docent, waarmee lesgegeven kan worden in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Drie dagen per week zijn zij betaald aan het werk als leraar, twee dagen volgen ze hun opleiding. Daarvan vindt ten minste één dag per week plaats in Maastricht; de andere in Nijmegen of door middel van online onderwijs.

Beter toegankelijke lerarenopleiding

De ontwikkeling van dit maatwerktraject past bij de bredere landelijke ambitie van flexibilisering van lerarenopleidingen in Nederland. Door betere aansluiting bij de behoeften van (potentiële) leraren, worden de (academische) lerarenopleidingen toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt.

Samenwerking Radboud Universiteit en Universiteit Maastricht

In dit maatwerktraject voor de opleiding van eerstegraads bevoegd docenten werken de Radboud Universiteit en de Universiteit Maastricht samen. De samenwerking van deze twee universiteiten zal de komende jaren verder vorm krijgen in projecten op het gebied van onderwijs en onderzoek, academische lerarenopleidingen, en in de samenwerking tussen de UMC’s van Nijmegen en Maastricht. In 2021 tekenden beide universiteiten een intentieverklaring; voorjaar 2022 zullen zij die bekrachtigen in een samenwerkingsovereenkomst.

Contactinformatie

Thema
Onderwijs