Lotte Krabbenborg in Commissie onderzoek niet-humane primaten

Lotte Krabbenborg (Institute for Science in Society, FNWI) is lid van commissie die onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden voor verlaging van het aantal proeven op niet-humane primaten.

De commissie, ingesteld door het Ministerie van OCW naar aanleiding van de motie Wassenberg, onderzoekt via brede consultaties met wetenschappers, non-governmentele organisaties, literatuuronderzoek, en maatschappelijke consultaties, welk wetenschappelijk onderzoek met niet-humane primaten nodig is ten behoeve van de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten en onder welke omstandigheden dit onderzoek in de toekomst verder kan worden afgebouwd. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society
Gaat over persoon
dr. L. Krabbenborg (Lotte)