Lucinda Dirven benoemd tot bijzonder hoogleraar Antieke godsdiensten, in het bijzonder de godsdienst van het oude Egypte

Lucinda Dirven is met ingang van 1 november 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Antieke godsdiensten, in het bijzonder de godsdienst van het oude Egypte aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking met de Jozef M.A. Janssenstichting.

Als historicus is Lucinda Dirven met name geïnteresseerd in het religieuze leven in gebieden rondom de Middellandse Zee en het nabije oosten in de hellenistische en Romeinse perioden. ‘Vooral het contact tussen verschillende culturen en religieuze groepen vind ik interessant. Ik onderzoek hoe deze groepen op elkaar reageren en hoe ze elkaar beïnvloeden. Ik ben vooral gefascineerd door perioden van grote verandering: het moment dat de Grieks-Romeinse cultuur vaste voet aan de grond krijgt in gebieden met eeuwenoude religieuze tradities, zoals Egypte en Mesopotamië, en de tijd dat de Romeinse wereld langzaam christelijk wordt.’

Ook de invloed van ‘oosterse’ culten op de Romeinse wereld is een object van studie van Dirven. Ze wil achterhalen wat deze interactie betekende voor het leven van alledag, binnen lokale gemeenschappen. Om hier greep op te krijgen maakt ze naast literaire bronnen veelvuldig gebruik van materiële cultuur. ‘In mijn nieuwe functie wil ik onder andere studenten van de faculteit Filsofie, Theologie en Religiewetenschappen graag kennis laten maken met de verschillende godsdiensten van de antieke wereld (Egypte, Mesopotamië, Griekenland, Rome).’ Dirven bereidt momenteel een onderzoeksproject voor naar de religieuze situatie in Egypte en Syrië gedurende de derde een vierde eeuw van de christelijke jaartelling.

Over Lucinda Dirven

Lucinda Dirven benoemd tot bijzonder hoogleraar Antieke godsdiensten, in het bijzonder de godsdienst van het oude Egypte
Lucinda Dirven (Tegelen, 1966) rondde in 1990 en 1992 respectievelijk haar studie Kunstgeschiedenis en Godgeleerdheid af aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 1999 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘The Palmyrenes of Dura-Europos. A Case Study of Religious Interaction in Roman Syria’. Ze werkte onder andere als postdoc aan de UvA bij de afdeling archeologie en als universitair docent bij de afdeling geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Meer weten? Neem contact op met