Onderwijsdag op de HAN
Onderwijsdag op de HAN

Maand van AI | Professionalisering van leraren

Op woensdag 14 juni vond de onderwijsdag van de NL Tech Week plaats bij de HAN, als onderdeel van de Maand van AI in onderwijs. De focus lag op de professionalisering van leraren en lerarenopleiders met het oog op AI. In de zaal een vertegenwoordiging uit po, vo, mbo, hbo, wo én bedrijfsleven. Precies zoals vooraf gehoopt werd. Want juist een samenkomst als deze brengt het goede gesprek en nieuwe perspectieven.

Wat gebeurt er als je AI in de klas brengt? Wat betekent dat voor de leerling en leraar? Welke taken kan AI uitvoeren en willen we dat ook? In sneltreinvaart bracht Inge Molenaar, directeur NOLAI, helder in kaart welke vragen er gesteld worden aan onze onderwijsprofessionals, welke kansen en risico’s er zijn en welk referentiekader we kunnen gebruiken. Opvallend in de groep deelnemers vandaag was de aandacht voor de zelfkokende robot die door Inge Molenaar direct besteld zou worden.

Mindmap deelnemers Onderwijsdag NL Techweek

Zelf aan de slag

In Nederland hechten we sterk aan de stuurkracht vanuit de leraar. Dat betekent dus ook een flinke verantwoordelijkheid voor deze professionals én hun opleiders om met AI aan de slag te gaan. We weten dat leraren graag leren via samenwerking en het goede gesprek. Onderdeel van de middag was dan ook een verkorte kennismaking met hoe NOLAI werkt. Aan verschillende tafels werden thema’s verkend als professionalisering, zelfregulatie, samenwerken, chatbots, welbevinden en motivatie. Hoe kan AI daarin ondersteunen? In razend tempo vlogen de ideeën over tafel. Van studdybuddies voor leerlingen en/of docenten, tot een menukaart met handzame implementatieplannen voor scholen, tot een adaptief leermiddel dat rekening houdt met hoe een kind zich voelt. Interessant en voer voor verder gesprek!

Professionalisering

Pierre Gorissen, associate lector Leren met ict bij het iXperium en verbonden aan het wetenschappelijk programma van NOLAI sloot de dag af met een heldere focus op professionalisering van het beroep. “AI is al in ons onderwijs, niet alleen door ChatGPT, en niet altijd zichtbaar. Denk bijvoorbeeld maar aan de handschriftherkenning in Microsoft OneNote, of aan de afbeeldingen in PowerPoint die automatisch een tekstbeschrijving mee krijgen. Ook dat is AI.

Leraren van de toekomst maken bewust keuzes over wanneer en waarvoor zij AI (niet) inzetten. Ze helpen leerlingen digitaal geletterd te worden in een wereld waarin AI vanzelfsprekend is.

Dat vraagt om hele specifieke, soms nieuwe, competenties. De benodigde professionalisering wordt idealiter geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van de leraar, met ruimte voor experimenteren en uitproberen. Een losse cursus volstaat hier  niet. Binnen het iXperium en NOLAI wordt daar dan ook op ingezet”

Benodigde competenties

Blijf je verdiepen

Inge Molenaar, directeur NOLAI benadrukte al: “Het is goed je steeds bewust te zijn van wat generatieve AI zoals ChatGPT feitelijk is: niet menselijk, niet accuraat en het begrijpt mensen ook niet. Al lijkt dat in alle opzichten wel zo. AI of slimme technologie wordt bepaald door wat we er in stoppen, het aloude garbage in = garbage out principe.

Blijf betrokken

Op dit moment bepalen we met elkaar in onderwijs hoe we omgaan met deze nieuwe vorm van AI. Laten we dat bewust en verantwoord doen, door kennis en casussen te verzamelen en met elkaar te delen.” Kevin van de Pol en Serge Thill van NOLAI doen dat vandaag ook weer tijdens het uitverkochte ChatGPT Onderwijscongres tijdens deze Maand van AI.

Banner maand van AI

Juni | Maand van AI in onderwijs

En zo is er nog veel meer te halen deze Maand van AI. Houd het in de gaten en sluit (online) aan waar je kunt. Inspiratie gegarandeerd. Bekijk de agenda

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte

We sturen je graag geregeld een bericht over nieuwe bijeenkomsten, concepten, producten en meer. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 

Contactinformatie

Vragen? Neem contact op via nolai [at] ru.nl

Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie