Mariecke van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom

Mariecke van den Berg is met ingang van 1 september 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom op de Catharina Halkes leerstoel aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit. De bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door het Catharina Halkes Fonds.

In haar onderzoek zal Van den Berg zich de komende jaren richten op het verder ontwikkelen van feministische publieke theologie in de context van Europa. Hoe kan feministische theologie een actieve bijdrage leveren aan publieke debatten over religie, gender, racisme en migratie? In haar onderzoek wil Van den Berg bronnen uit de christelijke traditie in gesprek brengen met hedendaagse populaire cultuur. Zo ontstaat er een actuele feministisch theologische stem die geloofsgemeenschappen en de samenleving aanspreekt op praktijken van uitsluiting en die alternatieve zienswijzen en praktijken aanreikt.

Aan publieke debatten liggen niet zelden vragen ten grondslag over wat voor mensen heel wezenlijk is: wie heeft er in deze samenleving bestaansrecht, wie mag gehoord en gezien worden, wiens perspectief telt mee? Juist op deze vragen formuleert feministische theologie creatieve, ontroerende en humoristische antwoorden’, licht Van den Berg toe. ‘In mijn onderzoek draag ik hieraan mijn eigen steentje bij, maar wil ik deze inzichten ook graag inzichtelijk maken voor een breder publiek. Daarnaast wil ik graag mensen samenbrengen die zich vanuit verschillende religieuze achtergronden en vanuit verschillende posities met deze vragen bezighouden.’

Over Mariecke van den Berg

Mariecke van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom
Mariecke van den Berg (Wilnis, 1983) studeerde Theologie (Bachelor, 2006) en Gender Studies (Research Master, 2008) aan de Universiteit Utrecht. Ze promoveerde in 2014 aan de Universiteit Twente met het proefschrift ‘Mantelzorg en etniciteit. Etnische verschillen in de zorgattitude, zorgbereidheid en conflicthantering van mantelzorgers.’

Na haar promotie deed Van den Berg als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar publieke debatten over religie en homoseksualiteit in verschillende Europese landen. Tot 1 oktober van dit jaar is ze postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, waar ze onderzoek deed naar de rol van gender en seksualiteit in religieuze bekering. Vanaf 1 oktober is ze universitair docent Interreligious Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ter ondersteuning van haar onderzoek ontving Van den Berg subsidie van de World Union of Jewish Studies / Rothschild Foundation en meerdere subsidies van het Catharina Halkes Fonds.

Meer weten? Neem contact op met