Marieke Dubelaar benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht

Marieke Dubelaar benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht
Per 1 januari 2022 wordt Marieke Dubelaar benoemd tot hoogleraar Straf(proces)recht, met een bijzondere focus op conflictoplossing. Dubelaar is sinds 2019 werkzaam aan de Nijmeegse rechtenfaculteit als universitair hoofddocent Straf(proces)recht. Op zowel onderzoek- als onderwijsgebied heeft zij zich onderscheiden als zeer waardevolle kracht. Het faculteitsbestuur is dan ook trots dat dit talent voor de faculteit behouden blijft.

Dubelaar publiceert over uiteenlopende thema’s op het terrein van het straf(proces)recht. Zij heeft bijzondere expertise op het gebied van feitenonderzoek en bewijs. Ook focust zij zich op de inrichting van het onderzoek ter terechtzitting en de rol van de rechter, en de effecten van digitalisering op het verloop van het strafproces en de rechterlijke beslissing. Dubelaars onderzoek kenmerkt zich door een interdisciplinaire insteek. Zij heeft tevens ruime ervaring met het doen van juridisch-empirisch onderzoek.

Nieuwe leeropdracht

In de nieuwe leeropdracht ligt het accent op conflictoplossing, wat aansluit bij onderzoeksprogramma Conflictoplossende Instituties. Dat programma komt voort uit het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, waarvan Dubelaar één van Nijmeegse trekkers is. In haar onderzoek voor de komende jaren richt Dubelaar zich op de rol van de rechter in strafrechtelijke conflictoplossing en het probleemoplossend vermogen van de strafrechtsrechtsspraak. Daarbij onderzoekt zij tevens de effecten van de toegenomen digitalisering op de rol van de rechter en andere procesdeelnemers in het strafproces.

“In mijn nieuwe rol zal ik mij inzetten voor het verstevigen van de samenwerking tussen verschillende rechtsgebieden en disciplines, en het versterken van het theoretisch fundament onder het thema van (strafrechtelijke) conflictoplossing”, aldus Dubelaar.

Over Marieke Dubelaar

Marieke Dubelaar (Nijmegen, 1978) studeerde in 1996 af in Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Na haar afstuderen begon zij als onderzoeker en docent aan diezelfde universiteit, alwaar zij in 2014 promoveerde op haar proefschrift ´Betrouwbaar getuigenbewijs: totstandkoming en waardering van strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief’. In 2018 werd zij benoemd tot universitair hoofddocent. Eind 2019 maakte Dubelaar de overstap naar de vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Radboud Universiteit. Tevens werkt zij sinds 2008 als rechter- resp. raadsheer-plaatsvervanger in het strafrecht, thans bij het Gerechtshof Amsterdam. Zij verzorgt voorts al jaren postacademisch onderwijs voor rechters en officieren van justitie op het terrein van het bewijsrecht bij de SSR. Bovendien maakt Dubelaar deel uit van de redactie van Expertise en Recht en is sinds 2014 vast auteur voor Ars Aequi KwartaalSignaal en Tekst & Commentaar Strafvordering.

Meer weten? Neem contact op met:

  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024 361 6000