Marijke Pe benoemd als Secretaris van de Universiteit

Marijke Pe benoemd als Secretaris van de Universiteit
Per 1 augustus start Marijke Pe als Secretaris van de Universiteit en van de Raad van Toezicht. Tevens gaat zij leiding geven aan het Bestuursbureau. Na een inwerkperiode neemt Marijke de taken van Gerard van Assem als Secretaris per 1 september geheel over. De maand augustus zal in het teken staan van overdracht van de werkzaamheden en het voeren van kennismakingsgesprekken.

Marijke Pe heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, was achtereenvolgens wetgevingsjurist bij de Raad van State, plaatsvervangend griffier en commissiegriffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en griffier van de gemeenteraad van Amsterdam. In deze functie was Marijke eerste adviseur van de gemeenteraad, die de burgemeester, het fractievoorzittersoverleg, het presidium en raadsleden zowel procedureel als inhoudelijk adviseerde en ondersteunde. Daarnaast was zij eindverantwoordelijk directeur van de ondersteunende dienst van de gemeenteraad.De Secretaris van de Universiteit is een nieuwe functie. In de afgelopen periode combineerde Gerard van Assem deze functie met die van directeur Radboud Services. Vanwege de zwaarte van beide functies heeft het college tot een splitsing besloten. In de reorganisatie van Radboud Services was deze stap reeds voorbereid. Gerard van Assem blijft Algemeen Directeur van Radboud Services.