Marijke Pe vertrekt als secretaris van de universiteit

Marijke Pe vertrekt 1 september als secretaris van de universiteit en de raad van toezicht alsook als directeur van het bestuursbureau van de Radboud Universiteit. Zij is benoemd tot waarnemend griffier van de Staten van Zuid-Holland. Als secretaris van de universiteit heeft zij als eerste invulling gegeven aan deze nieuwe functie sinds 2021 en bijgedragen aan de verdere ontwikkeling en uitbouw hiervan.

Daniël Wigboldus, voorzitter college van bestuur: “We zijn Marijke Pe veel dank verschuldigd voor de wijze waarop ze vorm heeft gegeven aan de rol van secretaris van de universiteit.”

Marijke Pe: “Het was mij een waar genoegen om met het college van bestuur, de raad van toezicht, de medezeggenschap, de medewerkers - wetenschappelijk en niet wetenschappelijk - studenten en externen te kunnen samenwerken. En van nabij te zien en te ervaren hoe de universiteit bijdraagt aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. ”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur