Marjolein Oele
Marjolein Oele

Marjolein Oele benoemd als hoogleraar Filosofie van de Geesteswetenschappen

Marjolein Oele is met ingang van 1 juli benoemd als hoogleraar Filosofie van de Geesteswetenschappen aan de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Oele's onderzoek bevindt zich op het interdisciplinaire snijvlak van natuurwetenschap, continentale en antieke filosofie, en milieugerelateerde geesteswetenschappen. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerp - affectiviteit (Grieks: pathos) - vormt een rode draad in haar carrière, zowel in haar studie geneeskunde als in haar carrière als filosoof. In haar boek "E-Co-Affectivity: Exploring Pathos at Life's Material Interfaces (SUNY, 2020)" onderzocht ze de werking en betekenis van affectiviteit in verschillende raakvlakken (“interfaces”) zoals vogelveren, huid, en aarde. Haar meest recente boekproject draagt de titel "Elemental Loss: Shifting Constellations of Water, Fire, Air and Earth".

Aan de Radboud Universiteit wil ze haar interdisciplinaire onderzoek en onderwijs verdiepen en uitbreiden binnen het hoogleraarschap Filosofie van de Geesteswetenschappen, met een speciale focus op onderwerpen als affect, belichaamd verlies en klimaatverandering. Ze is van plan bruggen te bouwen tussen de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen.

Oele ziet een onderzoeksagenda voor zich die methodologisch verbinding legt tussen natuurwetenschap, filosofie en milieugerelateerde geesteswetenschappen, en zij wil de conceptuele paden die zijn uitgestippeld door E-Co-Affectivity en Elemental Loss verder gaan bewandelen. Dit gaat om het nadenken over kleine en grote interfaces waarin belichaming, affectiviteit en verlies naar voren komen in (sociale en ecologische) crisistijden.

Over Marjolein Oele

Marjolein Oele (Hoorn, 1972) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ze promoveerde in 2007 aan Loyola Universiteit Chicago met het proefschrift getiteld "Aristotle on Pathos.” Na het afronden van haar proefschrift werd Oele in 2007 aangenomen als 'tenure-track' universitair docent Filosofie aan de Universiteit van San Francisco. In 2013 kreeg ze een vaste aanstelling, was voorzitter van de afdeling Filosofie (2017-20) en werd in 2019 hoogleraar Filosofie. Ze trad in 2017 in dienst bij het tijdschrift Environmental Philosophy als redacteur boekbesprekingen en werd onlangs benoemd tot hoofdredacteur. Ze is actief betrokken geweest bij organisaties als de Pacific Association for the Continental Tradition (PACT), de Ancient Philosophy Society (APS), en de International Association for Environmental Philosophy (IAEP). In 2021 ontving ze de Distinguished Teaching Award aan de Universiteit van San Francisco en in 2022-3 werd haar de NEH Chair toegekend.