Medewerkers en studenten Radboud Universiteit luiden op 6 april de noodklok

De universiteiten staan door structurele onderfinanciering onder druk. Het  aantal studenten blijft stijgen, terwijl de financiering per student afneemt. Daarom voert een brede coalitie van docenten, studenten, wetenschappers en bestuurders van de 14 Nederlandse universiteiten door heel het land coronaproof actie op dinsdag 6 april. Ook in Nijmegen wordt actie gevoerd.

Medewerkers en studenten Radboud Universiteit luiden op 6 april de noodklok

Onder de noemer ‘Op naar een Normaal Academisch Peil’ vragen zij de politiek om het niveau van hoogwaardig academisch onderwijs te beschermen. Zij roepen het toekomstige kabinet op structureel 1,1 miljard euro extra in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te investeren zodat Nederland haar innovatiepositie kan behouden en uitval van docenten en wetenschappers kan voorkomen.

Het water staat bij de universiteiten tot aan de lippen. Het aantal studenten neemt al jaren sterk toe, terwijl de financiering per student achterblijft. Met als gevolg dat er te weinig tijd en geld beschikbaar is om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven. Veel docenten doen noodgedwongen hun onderzoek in de avonduren of het weekend. Door de structurele onderfinanciering moeten universiteiten te vaak docenten inzetten die alleen lesgeven en geen ruimte hebben voor onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs verarmt, doordat deze docenten geen onderzoek kunnen doen. Juist die verwevenheid van onderzoek en onderwijs is essentieel voor de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs.

Rector bij actie in Den Haag

Op initiatief van WOinActie is een brede coalitie ontstaan die op dinsdag 6 april in universiteitssteden lokale acties houden en samen een landelijke actie in Den Haag organiseren. Han van Krieken, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit is ook in Den Haag aanwezig: ‘De verwevenheid van onderzoek en onderwijs is cruciaal voor de kwaliteit van het academisch onderwijs. Door toenemende studentenaantallen heeft een deel van de docenten te weinig tijd over om zelf onderzoek te doen. Dat moet stoppen.’

Actie in Nijmegen

Ook in Nijmegen voeren medewerkers en studenten actie. Politicologiestudente Jasmijn Vos: ‘Ik voer actie omdat ik graag zie dat studenten van een zo goed mogelijke kwaliteit van onderwijs kunnen genieten, die ook voor docenten haalbaar is.’  Universitair hoofddocent Willem Halffman: ‘Zoals in het hele onderwijs en zelfs de hele publieke sector, zijn er gewoon meer mensen nodig, in plaats van noodverbanden met zogenaamd 'slimme oplossingen'’. In verband met de veiligheidsvoorschriften moeten actievoerders zich vooraf aanmelden via het intranet van de universiteit (RadboudNet), is er een maximum aantal bezoekers en wordt anderhalve meter afstand gehouden.

Kerntaken worden niet vervuld

De problematiek wordt door een recent rapport van PWC in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderschreven. Dit rapport concludeert dat het academisch onderwijs 1,1 miljard euro tekort komt voor de vervulling van haar kerntaken: onderwijs en de daarmee verweven onderzoekstaak. WOinActie kaart dit probleem al sinds 2015 aan. “De financiering van het onderwijs is te laag, maar er is ook niet voldoende tijd en geld voor onderzoek. De kwaliteit van hoogwaardig academisch onderwijs en onderzoek is daarmee de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Daarom voeren wij op 6 april actie”, aldus Casper Albers, woordvoerder van WOinActie.

Brede coalitie

De oproep voor een structurele investering in het academisch onderwijs wordt breed gedragen. ''Collegezalen krijgen het formaat van voetbalstadions, docenten bezwijken onder de torenhoge werkdruk en de ontwikkeling van de student staat onder druk. Dit kan niet langer doorgaan. Het wordt hoog tijd dat de politiek het belang van onderwijs erkent en zorgt voor het structureel op peil brengen van de financiering van het hoger onderwijs”, aldus Freya Chiappino, vice-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), een van de studentenorganisaties die de actie ondersteunt. Ook de Vereniging van Universiten (VSNU) ondersteunt de actiedag. “De structurele onderfinanciering heeft gevolgen voor de innovatiepositie van Nederland. We dreigen talent te verliezen, omdat zij teleurgesteld stoppen met wetenschap. De werkdruk ligt ontzettend hoog. Op deze manier kunnen universiteiten hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun medewerkers en de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek niet langer nakomen”, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU.

De brede coalitie bestaat WOinActie, AOb, FNV Onderwijs & Onderzoek, CNV Onderwijs & Overheid, LSVb, ISO, LKVV, AC/FBZ, Lovum, KNHG, Postdocnl, PNN, de Jonge Akademie en de VSNU, namens de 14 universiteiten.

Ook in Amsterdam, Groningen, Maastricht en Utrecht vinden lokale acties plaats.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.