Maak je niet (te) druk? - Column Daniël Wigboldus
Maak je niet (te) druk? - Column Daniël Wigboldus

Medezeggenschap als investering in de toekomst - Column Daniël Wigboldus

Een universiteit is een prachtige organisatie om bij te studeren of te werken. Samen maken we het jaarlijks mogelijk dat duizenden studenten zich ontwikkelen tot kritische, betrokken en zelfbewuste academici en zich hiermee voorbereiden op belangrijke bijdragen die ze in de toekomst zullen leveren in onze maatschappij. Samen met wetenschappers en ondersteuners ontwikkelen studenten niet alleen zichzelf, maar dragen zij ook bij aan de kennis van morgen. Wat is er mooier dan dat?

Het basismodel van een universiteit is iets waar ik heilig in geloof. Breng leergierige studenten en wetenschappers samen en laat ze in vrijheid denken en leren van elkaar, met professionele ondersteuning. Een idee dat al honderden jaren werkt en in de kern gelukkig maar weinig verandert. Tegelijkertijd is een universiteit nooit af en continu aan verandering onderhevig. In de honderd jaar dat de Radboud Universiteit bestaat zijn vele onderwijsinnovaties en organisatiestructuren voorbijgekomen. Sommige waren verbeteringen, anderen niet. Vaak waren ze vooral een teken van de tijd.

Samen geven we vandaag vorm aan de universiteit van morgen. Dit doen we met ons onderwijs, onderzoek en onze impact. Maar, dit doen we ook als organisatie, bijvoorbeeld door plannen te ontwikkelen voor belangrijke investeringen in infrastructuur voor onderzoek en onderwijs. Door een zo veilig mogelijke omgeving en cultuur te creëren. Door het zo optimaal mogelijk inrichten van onze organisatie waarbij we vooral niet “van bovenaf” willen beslissen over wat beter “onderop” besloten kan worden, terwijl tegelijkertijd verschillende ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld rondom cyber security, toch echt vragen om meer centrale aansturing.

Dit kunnen we alleen goed doen als we hier met elkaar hard over na denken. Daarom is het zo waardevol dat er studenten en medewerkers zijn die meekijken en meedenken onder meer in onze opleidingscommissies en facultaire en universitaire medezeggenschap. Zij houden bestuurders van faculteiten en het college van bestuur regelmatig een spiegel voor. Aan diverse belangrijke zaken moeten zij goedkeuring geven voordat we als bestuurders een besluit mogen uitvoeren. De medezeggenschap heeft hiermee een essentiële rol in het vormgeven van de toekomst van onze opleidingen, onze faculteiten en onze universiteit.

Over een aantal weken zijn er verkiezingen voor onze medezeggenschapsorganen. Op dit moment loopt het nog geen storm met aanmeldingen van studenten en medewerkers die zich verkiesbaar willen stellen hiervoor. Dat is echt een gemiste kans. Bijdragen aan de toekomst en missie van onze universiteit doe je ook door verantwoordelijkheid te nemen en in de medezeggenschap mee te denken en te werken aan de toekomst van onze opleidingen, faculteiten en universiteit. De studenten en medewerkers van vandaag, morgen en nog verder in de toekomst zullen je dankbaar zijn.

Je bent nodig!

Zie voor meer informatie over medezeggenschap:

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur