Maurits Gerrits in bestuurskamer ELSA Nijmegen
Maurits Gerrits in bestuurskamer ELSA Nijmegen

Mensen van het Grotius #7: Maurits Gerrits

In de serie ‘Mensen van het Grotius’ bevragen we studenten, medewerkers, docenten en andere bekende gezichten in het Grotiusgebouw. In deze editie spraken we met Maurits Gerrits (22). Maurits heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid gehaald en volgt nu de master Ondernemingsrecht. Hij vertelt over zijn uitwisseling naar Taiwan en zijn bestuursjaar bij ELSA Nijmegen.

Hoe ben je op de rechtenfaculteit terecht gekomen?

“Mijn vader en moeder zijn samen gestart met de rechtenstudie in Nijmegen. Mijn vader is uiteindelijk advocaat en curator geworden. Mijn moeder werkt als adjunct secretaris van het faculteitsbestuur op onze rechtenfaculteit. Thuis hebben we het logischerwijs vaak over de studie gehad, zo is mijn interesse gewekt. Om uit te zoeken of rechten mij ook zou liggen heb ik in vwo 5 het Radboud Rechten+ programma van Pre-University College gevolgd. Dit was voor mij de extra bevestiging: dit wilde ik gaan doen. Op dat moment stond Nijmegen als een van de beste rechtenstudies aangeschreven. Ik heb nog even getwijfeld over Leiden, maar na het talentenprogramma wist ik zeker dat de manier van lesgeven in Nijmegen bij mij paste.

Mijn broertje gaat ook de juridische kant op, hij gaat een combinatie van economie en rechten volgen in Rotterdam” lachend: “ik zie mezelf later wel samenwerken met hem.”

Wat kun je vertellen over je semester in het buitenland?

“Ik wilde heel graag naar Azië. Samen met International Office heb ik de opties onderzocht. Seoul leek mij erg interessant, maar uit verhalen van studenten die daar geweest waren, bleek de campus niet super. Taiwan bleek een betere optie. Ook de bijzondere politieke situatie met China wekte mijn interesse. Ik heb nooit spijt gehad van de keuze. 

In Taiwan liep ik een korte stage. Ik ondersteunde een rechter en sparde met hem over verschillende zaken. Dan vertelde ik hoe ik vanuit het Nederlands recht naar de zaak keek en legde hij me uit hoe dat in Taiwan ging.

Met twee andere internationale studenten heb ik daarna door Taiwan gereisd. Taiwan is echt een mooi land, maar de mensen daar zijn nog mooier. We ontmoetten een Taiwanese bakker die naast haar bakkerij een hostel had. Dit hostel was die avond toevallig vrij en we mochten daar gratis overnachten.

Een paar mensen die ik in Taiwan heb leren kennen zie ik nog af en toe. Een maand geleden is een vriend uit Oostenrijk naar Nijmegen gekomen en binnenkort spreken we met wat vrienden uit België, Frankrijk en Oostenrijk af in Brussel.”

Waarom ben je actief geworden bij ELSA Nijmegen?

“Een vriend van mij was voorzitter van ELSA Nijmegen. Hij was zo enthousiast dat ik drie jaar terug ook besloot om lid te worden van de vereniging. Ondanks dat ik geen Europees recht studeer, heb ik altijd interesse gehad in het internationale recht. In mijn eerste jaar ben ik binnen ELSA Nijmegen lid geworden van de ‘Seminars & Conferences-commissie’, waarbinnen we lezingen organiseerden. Het jaar daarop was ik het eerste semester lid van de Marketingcommissie. Na mijn semester in Taiwan wilde ik mijn netwerk in Nederland uitbreiden. Daarom heb ik gekozen voor een bestuursfunctie bij ELSA Nijmegen.”

Wat heb je tot zover geleerd in je bestuursjaar bij ELSA?

“Onderling overleg brengt je ver en goede communicatie is van groot belang. Met ons driekoppig bestuur is ELSA Nijmegen wat kleiner dan in andere steden waar ze besturen hebben met acht man. Ook al zijn we met minder, kunnen we met een goede samenwerking toch veel werk verzetten. ELSA Nijmegen is relatief gezien een kleine vereniging, maar we groeien in ledenaantal en er is veel animo voor activiteiten, dat geeft me goede zin. Voor komend jaar hoop ik op meer groei voor ELSA Nijmegen en hoop ik misschien uitwisselingen met ELSA-afdelingen buiten Nederland mogelijk te maken.”

Wat is jouw advies voor andere studenten?

“Studeren is belangrijk, maar netwerken ook. Leer leuke mensen kennen, zoek ze op. Dit kan via een uitwisseling of bij een vereniging. Geniet van je studententijd.”

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid