Mensen wensen - Column Daniël Wigboldus

Mensen wensen - Column Daniël Wigboldus

De recente persconferentie waarin is aangekondigd dat veel de week voor kerst toch al dichtgaat, waaronder scholen en universiteiten, kwam bij mij flink binnen. De gezichten van onze minister-president, minister van Volksgezondheid en de voorzitter van het Outbreak Management Team stonden strak. De zorgen over de besmettelijkheid van de omikron-variant van het coronavirus zijn groot. Ik maak me zorgen over onze studenten voor wie de studentenkamer steeds kleiner lijkt te worden. Over medewerkers met jonge kinderen die ouderschap en thuiswerken weer moeten gaan combineren. Over internationale studenten en medewerkers met nog weinig contacten in Nederland. Ik maak me zorgen over de periode na het kerstreces. Kunnen de scholen en universiteiten dan weer open?

Zijn er dan geen lichtpuntjes te vinden deze laatste dagen voor het feest van het licht? Wellicht dat het nieuwe coalitieakkoord dat onlangs het licht zag wat hoop geeft voor de toekomst. Ja, veel van wat daarin staat dient nog geconcretiseerd te worden en moeten we nog maar zien. Maar, er zitten weldegelijk aanknopingspunten in voor de universiteiten van Nederland en hun studenten en medewerkers.

Een kleine bloemlezing. De basisbeurs voor studenten komt terug en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Het bindend studieadvies wordt aangepast. Er komt een fonds van 5 miljard euro gedurende 10 jaar voor vrij en ongebonden onderzoek en ontwikkeling. Er gaat structureel geïnvesteerd worden in studentwelzijn en een betere balans tussen de eerste en tweede geldstroom. De voorspelbaarheid van de bekostiging van universiteiten zal vergroot worden zodat er meer ruimte komt om de werkdruk aan te pakken. En, de academisch instroom in de lerarenopleidingen zal worden verhoogd.

Als altijd zal bij de concrete uitwerking moeten blijken wat dit alles gaat betekenen voor onze studenten en medewerkers. Van harte hoop ik dat de aangekondigde investeringen in onderwijs en onderzoek zullen leiden tot een verlaging van de werkdruk en een verhoging van het welzijn aan de Nederlandse universiteiten.

De vraag is wel waar we de extra mensen vandaan gaan halen die we van het beschikbare geld kunnen aanstellen. Wetenschap en wetenschappelijk onderwijs is mensenwerk. We kunnen de huidige medewerkers niet vragen om nog harder te werken. Nu er fondsen voor de langere termijn beschikbaar lijken te komen, zal de grote uitdaging zijn om nu en in de toekomst voldoende medewerkers aan te trekken om bij te dragen aan ons onderwijs en onderzoek. Daarmee ben ik terug bij het belang van onderwijs, in alle soorten en maten, van primair tot universitair. Wat is het belangrijk dat we in de kwaliteit daarvan investeren op alle mogelijke manieren. Investeren in onderwijs is investeren in mensen. We zullen nu en in de toekomst iedereen nodig hebben.

Heel veel dank aan jullie, aan al die mensen op onze campus die het afgelopen jaar het mogelijk hebben gemaakt dat we als Radboud Universiteit van betekenis zijn geweest. Jullie zijn de Radboud Universiteit. Samen met jullie kijken we als college van bestuur, ondanks alles, vol goede moed uit naar 2022. Ondertussen probeer ik me aan alle coronamaatregelen te houden. Hoe vervelend ook tijdens de kerstperiode. Alles om bij te kunnen dragen aan het vergroten van de kans dat het onderwijs na het kerstreces weer open kan gaan. Een lichtpunt.

Daniël Wigboldus

www.zelftestonderwijs.nl 

Daniël Wigboldus is voorzitter van het college van bestuur. De andere leden zijn de vicevoorzitter (vacature) en rector magnificus Han van Krieken.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.