Michael Boyden benoemd tot hoogleraar Engelse Cultuur en Letterkunde

Michael Boyden is met ingang van 1 februari 2021 benoemd tot hoogleraar Engelse Cultuur en Letterkunde aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Boyden heeft in zijn onderzoek veel energie gestoken in het bestuderen van de wijze waarop revolutionaire bewegingen weerklank vinden buiten de grenzen van de staten waar ze zijn ontstaan, en hoe hun draagwijdte in dat proces verandert. 'Mijn onderzoek sluit goed aan bij het programma van Transatlantic Studies aan de Radboud Universiteit, waaraan ik een zinvolle bijdrage hoop te kunnen leveren.'

Boyden is daarnaast geïnteresseerd in de milieu-geesteswetenschappen en legt momenteel de laatste hand aan een monografie over klimaatpercepties in negentiende-eeuwse reisverslagen in de tropen. 'Dit onderwerp sluit aan bij de focus aan de Radboud Universiteit op duurzaamheid. Ik kijk ernaar uit studenten en collega's te betrekken bij dit snel groeiende onderzoeksgebied.'

Over Michael Boyden

Michael Boyden benoemd tot hoogleraar Engelse Cultuur en Letterkunde
Michael Boyden (Hasselt, 1977) behaalde in 1999 een graad in Germaanse Talen aan de KU Leuven. Hij promoveerde aan de KU Leuven in 2006 met zijn proefschrift ‘Predicting the Past: The Paradoxes of American Literary History’. In zijn proefschrift maakt hij gebruik van de systeemtheorie van Niklas Luhmann en de cultuurtheorie van Mary Douglas om de institutionele ontwikkeling van de Amerikaanse literatuurgeschiedenis vanaf de jaren 1870 tot aan de laatste decennia van de twintigste eeuw te analyseren. Hij werkte eerder als postdoc aan Harvard University, als universitair docent aan de Universiteit Gent en als universitair hoofddocent aan Uppsala University.

Meer weten? Contact

  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nlclass="externLink", 024 361 6000
  • Faculteit der Letteren

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.