Michiel Tjepkema, hoogleraar bestuursrecht
Michiel Tjepkema, hoogleraar bestuursrecht

Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht

Per 1 januari 2024 wordt Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Het onderzoek van de jurist richt zich op rechtsbeschermingsvraagstukken, met een specifieke expertise op het recht inzake de (publiekrechtelijke en civiele) aansprakelijkheid van de overheid, waaronder schadevergoeding bij rechtmatig overheidsoptreden en mijnbouwschade. Tjepkema: ‘Natuurlijk gaat het bij rechtsbescherming om veel meer dan alleen het vergoeden van schade. Een juiste inrichting van de procedure is minstens zo belangrijk.  Ik wil de komende jaren dan ook onderzoeken hoe het conflictoplossend vermogen van het bestuursrecht kan worden versterkt. Daarbij gaat het vooral om de vraag in hoeverre de Algemene wet bestuursrecht en bijzondere regelingen bestuursorganen en de bestuursrechter de juiste middelen aanreiken om conflicten effectief, tijdig en zonder hoge transactiekosten te kunnen beslechten. Bij grote hersteloperaties gaat veel mis, maar er wordt ook volop geïnnoveerd, wat voer geeft voor interessant wetenschappelijk onderzoek.’

Het bestuursrecht van nu is niet fundamenteel anders dan het bestuursrecht van vijf jaar geleden. Maar door de nasleep van onder andere de kinderopvangtoeslagaffaire en de coronacrisis is het verwachtingspatroon van burgers over wat de overheid zou moeten doen wel wezenlijk gewijzigd. De grote vraag is hoe de overheid die verwachtingen kan waarmaken. Ik zie er naar uit daar samen met mijn Nijmeegse collega’s onderzoek naar te doen.’

Over Michiel Tjepkema

Tjepkema (Ede, 1974) studeerde Rechtsgeleerdheid en Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde cum laude in 2010 aan diezelfde universiteit. Zijn proefschrift over bevat een uitvoerige studie naar de belangrijkste grondslag voor schadevergoeding bij rechtmatig overheidsoptreden, het beginsel van de gelijkheid van de openbare lasten (‘égalité’). Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 een eervolle vermelding van de Vereniging voor Bestuursrecht.

Na zijn promotie was Tjepkema tot 2014 universitair docent, en tot 2018 universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2018 tot 2023 was hij hoofd van het wetenschappelijk bureau (‘kennisunit’) van de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In maart 2023 werd Tjepkema aangesteld als hoogleraar overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade aan de Open Universiteit, een functie die hij één dag per week blijft vervullen. Tjepkema is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.