Monitor vrouwelijke hoogleraren: geringe stijging Radboud Universiteit, flinke sprong voor Radboudumc

30,2 procent van de hoogleraren aan de Radboud Universiteit is vrouw, blijkt uit de Landelijke Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021. Een zeer bescheiden stijging (0,1 procentpunt) ten opzichte van vorig jaar. Bij het Radboudumc steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren van 25,3 naar 30,9 procent; de grootste stijging van alle UMC’s.

Met 30,2 procent vrouwelijke hoogleraren staat de Radboud Universiteit net als vorig jaar op een derde plaats in het overzicht van Nederlandse universiteiten, na de Open Universiteit en de Universiteit van Maastricht. Deze universiteiten, plus die van Leiden, tellen alle meer dan 30 procent vrouwelijke hoogleraren. De Open Universiteit passeert dit jaar als eerste de 40 procent-grens, met 42 procent vrouwelijke hoogleraren. Landelijk steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren afgelopen jaar met 1,5 procentpunt tot 25,7 procent.

Streefcijfer Radboud: 36 procent in 2025

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren baseert zich op cijfers van eind 2020. De Radboud Universiteit stelde eind 2020, toen de 30 procent vrouwelijke hoogleraren werd gehaald, het streefcijfer bij naar 36 procent vrouwelijke hoogleraren in 2025.

Sterke stijging vrouwelijke hoogleraren bij Radboudumc

Het landelijk gemiddelde van 25,7 procent vrouwelijke hoogleraren is exclusief de universitair medisch centra (UMC’s), exclusief bijzonder hoogleraren en betreft cijfers uitgedrukt in fte.

Het percentage vrouwelijke hoogleraren in UMC’s is afgelopen jaar gestegen van 26,2 naar 28 procent. Bij het Radboudumc steeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren van 25,3 naar 30,9 procent; de grootste stijging van alle UMC’s. Daarmee passeert het Radboudumc als tweede UMC in Nederland (na het VUmc) de 30 procent-grens.

Versnelling is nodig

Rector magnificus Han van Krieken: ‘Het is goed om te zien dat het Radboudumc zo’n grote stap heeft gezet. En ook dat de Radboud Universiteit wederom bij de kopgroep van Nederlandse universiteiten zit. Maar ons doel om 36 procent vrouwelijke hoogleraren in 2025 te halen komt bij deze afname van de groei in het gedrang. Dat willen we niet. Een versnelling is nodig. Daarom vragen we om een gezamenlijke inspanning van alle faculteiten waarbij ook gekeken wordt naar de genderverdeling bij andere functies, van promovendus tot universitair hoofddocent.’

Groei in elke functiecategorie, maar niet overal

Landelijk groeit het aandeel vrouwen ultimo 2019 – ultimo 2020 in elke functiecategorie. Deze groei is echter niet bij elke instelling te zien. Sterker nog: het percentage vrouwelijke universitair hoofddocenten daalt bij 6 van de 14 universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit. Ook het aandeel vrouwelijke promovendi daalt bij 5 van de 14 universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit.