Museum Het Valkhof en Radboud Universiteit sluiten verbond

De Radboud Universiteit en Museum Het Valkhof tekenen op 9 mei a.s. het convenant ‘Bruggen slaan’ om hun intensieve samenwerking te vieren en uit te breiden. Het convenant versterkt de band tussen kunstenaars, studenten en wetenschappers en bevordert bovenal het slaan van bruggen naar de samenleving, een belangrijke taak van zowel museum als universiteit. De ondertekening van het convenant valt samen met de opening van de mini-tentoonstelling Orde & Chaos, samengesteld door studenten van Radboud Erfgoed.

Bruggen slaan

Lange tijd waren kunsten en wetenschappen complementair en deels overlappend. Ze versterkten elkaar en vulden elkaar aan. In de 18e en 19e eeuw zijn de domeinen gedeeltelijk en geleidelijk uit elkaar gegroeid. Radboud Universiteit en Museum Het Valkhof delen de overtuiging dat de kunsten relevantie hebben voor de academische vorming. Ontmoeting, toenadering en een verdieping van discussies kunnen bijdragen aan de missie die beide instellingen hebben en bovendien een brug slaan naar de samenleving.

Om die reden verkenden het museum en de universiteit afgelopen jaar al de mogelijkheden om diepgaander samen te werken. Er werd onder meer een symposium georganiseerd over de intensivering van de relatie tussen kunst en wetenschap. De tentoonstellingsreeks ‘Moonshot’ werd opgezet waarin kunst en wetenschap samenkomen, en die in het universitaire lustrumjaar 2023 uit zal monden in een grote tentoonstelling rondom zwarte gaten. Op vertoon van hun studentenkaart mogen studenten van de universiteit het museum tevens gratis bezoeken.

Beide instellingen hebben besloten hun samenwerking structureel en officieel voort te zetten. De samenwerking markeert het nieuwe profiel van Museum Het Valkhof en sluit tevens aan bij het programma Radboud Erfgoed, waarmee de universiteit het materiële en immateriële erfgoed zichtbaar wil maken en een grotere rol wil geven binnen onderwijs en onderzoek. Op 9 mei zullen Hedwig Saam, directeur-bestuurder van het museum, en Han van Krieken, rector magnificus van de universiteit, de samenwerking formaliseren door het convenant ‘Bruggen slaan’ officieel te tekenen.  

Minitentoonstelling Orde & Chaos

Van 10 mei t/m 10 juli presenteert Radboud Erfgoed een mini-tentoonstelling in Museum Het Valkhof. Bezoekers kunnen snuffelen in de lades van de zogenaamde Kast en ontdekken boeken, prenten en objecten over migratie, een thema dat naadloos aansluit bij de huidige hoofdtentoonstelling Moving Stories. De door denktank 'Erfgoed en Publiek' studenten samengestelde ladekast toont de veelzijdigheid van de universitaire collectie.

Mensen verlaten huis en haard uit heel verschillende motieven – om elders te gaan werken, uit liefde, vanwege oorlog en geweld of vanuit zucht naar avontuur. Ze vertrekken op basis weloverwogen plannen of gedwongen door het lot, in situaties van orde of van chaos. De Kastpresentatie van Radboud Erfgoed toont in vier thema’s: exploratie, handel, onderdrukking en expansie dat er verschillende beweegredenen voor migratie zijn. De lades in de kast presenteren veelkleurige verhalen over migratie in de oudheid tot nu: van Romeinen en Vikingen tot en met vluchtende nonnen en wandelende toeristen.

Meer weten? Neem contact op met

  • Museum Het Valkhof, afdeling marketing & communicatie, marketing [at] museumhetvalkhof.nl (marketing[at]museumhetvalkhof[dot]nl)

Contactinformatie

Thema
Kunst & Cultuur, Samenleving