Sjors Witjes bij ARN
Sjors Witjes bij ARN

Nederlandse bedrijven slaan handen ineen voor circulaire luier op Nijmeegse campus

Het zijn een van de meest complexe producten om te recyclen, maar als het lukt die met de grootste stroom van waarde: luiers. Vorig jaar bogen studenten van de Honours Academy zich in opdracht van afval- en energiecentrale ARN over een eerstvolgende stap naar circulariteit van luiers en incontinentiematerialen. Woensdag 15 november presenteerden ze hun bevindingen tijdens het symposium The Circular Diaper – The Next Step. Nederlandse luierproducenten, inzamelaars, recyclers en grondstofproducenten kwamen bijeen en spraken gezamenlijk onder leiding van hoofddocent Sjors Witjes de bereidheid uit om tot een versnelde circulaire luier te komen.

Volgens de overheid moeten er in 2026 afspraken liggen om de gehele productieketen van luiers en incontinentiematerialen circulair te maken via een proces van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). De Nederlandse luierindustrie vindt echter dat het proces om tot een UPV te komen té lang duurt. Tijdens het symposium sloegen zij daarom de handen ineen om samen met een voorstel te komen om sneller actie en verantwoordelijkheid te nemen. 

Witjes: “Ik ben trots dat we vanuit onze Nijmeegse campus samen met al deze belangrijke partners deze transitie op gang hebben kunnen brengen. De UPV is een belangrijk instrument om de wettelijke klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen, en een kans voor de sector om de regie daarbij in eigen hand te houden.” 

De samenwerking in de Nederlandse luiersector wordt gezien als basis voor een Europees project wat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat I&W aan het opzetten is. In Nederland belanden per jaar zo’n 400 kiloton, omgerekend zo’n 65.000 volle vuilniszakken aan luiers en incontinentiemateriaal terecht in het restafval. De regio Nijmegen heeft op dit moment als enige regio een gecombineerde afval- en energiecentrale die luiers recyclet.

Symposium The Circular Diaper – The Next Step

Contactinformatie

Gaat over persoon
dr. ir. S. Witjes (Sjors)