Berchmanianum
Berchmanianum

Nederlandse universiteiten willen internationalisering in balans brengen

De Nederlandse universiteiten hebben in UNL-verband afgesproken maatregelen te nemen om de internationalisering van het Nederlandse universitaire onderwijs in balans te brengen. Dit maakte UNL vandaag bekend op de website.

Dit maakte UNL vandaag bekend op de website. Minister Dijkgraaf moedigt deze zelfregie vanuit de sector aan met het oog op de kwaliteit en toegankelijkheid van opleidingen aan Nederlandse universiteiten. Daarnaast heeft de Tweede Kamer (motie Hertzberger) alle universiteiten verzocht om een plan te maken om het aandeel Engelstalige opleidingen terug te dringen.

Alle universiteiten onderstrepen het grote belang van internationalisering. De nu aangekondigde maatregelen hebben tot doel de internationalisering in balans te brengen door onder meer het stimuleren van de Nederlandse taalvaardigheid en het uitbreiden van het Nederlands als universitaire onderwijstaal. Verder is er een voorlopige stop op nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen (met een aantal uitzonderingen). Als de wettelijke mogelijkheid er is, kan er een capaciteitsrem komen voor Engelstalige opleidingen waarvan ook een Nederlandstalige variant (track) aanwezig is.

De uitwerking van de maatregelen zal per universiteit verschillen, omdat de uitgangssituatie bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal internationale bacheloropleidingen en studenten sterk verschilt; er zijn Nederlandse universiteiten die veel meer Engelstalige bacheloropleidingen en internationale studenten hebben dan de Radboud Universiteit. 

De Radboud Universiteit is en blijft een Nederlandse èn Europese universiteit met samenwerkingsverbanden over de hele wereld, waar studenten en medewerkers van buiten Nederland studeren en werken. Eerder verwoordde collegevoorzitter Daniël Wigboldus dat in zijn column Kiezen voor elkaar (24-11-23). ‘Onze universiteit is trots op haar diversiteit. En wat ons betreft omarmen we diversiteit nog meer op de Radboud Universiteit. Vanuit verschillende achtergronden, disciplines en denkwijzen, en afkomstig uit vele landen, dragen we gezamenlijk bij aan de ontwikkeling van wetenschap, van jonge mensen en van de samenleving. En dragen we daarmee bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.’ De Radboud Universiteit waardeert de bijdrage van de internationale staf en studenten net als die van alle andere medewerkers en studenten.

Veel is nog niet duidelijk en behoeft nadere uitwerking. Ons uitgangspunt zal blijven dat we een universiteit zijn waar naast Nederlands andere talen een rol spelen, en waar we dagelijks een goede balans proberen te bereiken tussen onze regionale, nationale, Europese en internationale functie. De komende periode gaan het college van bestuur met faculteiten en, waar van toepassing, medezeggenschap van medewerkers en studenten, in gesprek om te zien hoe concrete uitwerkingen van de aangekondigde maatregelen vorm kunnen krijgen aan onze universiteit. Medewerkers en studenten worden over de voortgang geïnformeerd via de gebruikelijke communicatiekanalen en/of via leidinggevenden en studieadviseurs.