Negen masteropleidingen Radboud beste van het land, zes topopleidingen

Negen masteropleidingen van de Radboud Universiteit zijn, volgens de Keuzegids Masters 2019, de beste van het land binnen het eigen vakgebied. Bovendien krijgen niet minder dan zes masteropleidingen het predicaat topopleiding. De Keuzegids Masters vergelijkt alle masteropleidingen aan Nederlandse universiteiten. Kennismaken met de masteropleidingen van de Radboud Universiteit kan op de Master Open Dag van 28 november 2020.

Masteropleiding met predicaat topopleiding*

Negen masteropleidingen Radboud beste van het land, zes topopleidingen

Deze zes masteropleidingen behoren volgens de Keuzegids Masters 2019 tot de top van het Nederlandse onderwijs. (Zie voor toelichting op wat een topopleiding is, de * onder Beoordeling):

Masteropleidingen met een eerste plaats

Negen masteropleidingen Radboud beste van het land, zes topopleidingen

Deze negen masteropleidingen zijn volgens de Keuzegids Masters 2019 de beste van het land binnen het eigen vakgebied:

Beoordeling

Bij de beoordeling kijkt de Keuzegids onder meer naar het contact met docenten, samenhang van het onderwijsprogramma en de kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. De Keuzegids baseert zich voor 80 procent op de oordelen van studenten in de Nationale Studenten Enquête en voor 20 procent op oordelen van de NVAO, de landelijke keuringsinstantie voor het hoger onderwijs.
* Opleidingen met minstens 75 van de in totaal 100 punten behoren tot de top van het Nederlandse onderwijs en behalen daarmee het predicaat topopleiding.

Masteropleidingen Radboud Universiteit

Meer informatie over alle masteropleidingen aan de Radboud Universiteit is te vinden op www.ru.nl/master

Kom naar de eerstvolgende Master Open Dag aan de Radboud Universiteit

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.