Nicolo de Groot
Nicolo de Groot

Nicolo de Groot stopt als vice-decaan onderwijs FNWI

Na een termijn van vier jaar stopt Nicolo de Groot als vice-decaan onderwijs aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Per 1 oktober 2023 geeft hij het stokje over aan Laura van Niftrik. ‘Het waren interessante jaren. Door COVID-19 werd mijn periode als vice-decaan onderwijs heel anders dan ik van te voren had ingeschat, maar ik ben trots op alle lessen die we in deze periode geleerd hebben.’

Hoe kijk je terug op je jaren als vice-decaan onderwijs?

‘Toen ik begon als vice-decaan onderwijs stonden studiedruk en rendement hoog op de agenda. Daar hebben we samen een aantal stappen in gezet, maar het zijn onderwerpen die altijd veel aandacht blijven verdienen. Daar moeten we aan blijven werken. 

Ook heb ik me ingezet voor de instroom van studenten uit het Middellandse Zeegebied. Ik vind het een gemis dat maar weinig studenten uit die regio onze faculteit weten te vinden. We lopen hierdoor talent mis, denk ik. Door de corona-periode is dat nog heel erg in de kinderschoenen blijven staan.  

Door de COVID-19 pandemie werd alles anders. Het was heel hectisch, maar in alle geledingen zag je iedereen samenwerken. De lockdowns hebben zeker negatieve gevolgen gehad voor studenten. Ik hoop wel dat we die gevolgen hebben kunnen beperken, door het aanbieden van alternatief onderwijs en alternatieve toetsing. Ook de practica die op anderhalve meter afstand door konden gaan, dankzij het harde werk van velen, beschouw ik als een succes. Ik vond het mooi om daar leiding aan te geven. We hebben veel lessen geleerd uit de coronaperiode; over nieuwe onderwijsvormen, samenwerking, lesmethodes. Hybride onderwijs bleek niet te werken, maar er zijn ook vormen waar we wel iets aan hebben. Ik ben er trots op hoe we door deze periode zijn gekomen.'

Per 1 oktober leg je het vice-decaanschap neer, wat ga je nu doen?

'Ik werk nog aan drie onderzoeksprojecten. Die projecten hebben te lijden gehad van mijn vice-decaanschap. Ik ben blij dat ik nu tijd krijg om deze projecten grondiger aan te pakken. Ik wil meer tijd steken in ATLAS en ik heb een mooi onderzoeksproject in Italie over neutrino’s. Daarnaast heb ik net een Demonstrator grant gekregen voor ons onderzoek over calciumisotopen. Met die drie projecten krijg ik makkelijk mijn week vol.  Ik draag met een gerust hart mijn vice-decaanschap over aan Laura van Niftrik. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het goed zal doen!’

Over Nicolo de Groot

Nicolo de Groot studeerde natuurkunde in Amsterdam en Twente. Na zijn promotie aan de UvA op het DELPHI experiment op CERN werkte hij als onderzoeker op CERN en Stanford Linear Accelerator Center (VS), als universitair docent in Bristol en als senior onderzoeker bij Rutherford Appleton Laboratory. Sinds 2004 is hij hoogleraar experimentele deeltjesfysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkt aan het ATLAS experiment op CERN. Hij was betrokken bij de ontdekking van het Higgsdeeltje in 2012 en programmaleider van ATLAS Nederland in 2013-2108. Hij werkt nu aan metingen van de eigenschappen van het Higgsdeeltje en van neutrinos.