Nieuw boek Tesseltje de Lange

Tesseltje de Lange schreef samen met Lisa Berntsen en Conny Rijken een boek over de rechten en sociaaleconomische positie van migranten zonder verblijfsvergunning. 

Ondanks pogingen van de Nederlandse overheid om niet-rechtmatig verblijf tegen te gaan en te ontmoedigen zijn er mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven. Over de manier waarop zij (over)leven en werken in Nederland is echter weinig bekend. Hoewel hun verblijf niet-rechtmatig is, betekent dit niet dat migranten zonder verblijfsvergunning geen rechten hebben. Integendeel. Dit boek verbindt de juridische wet- en regelgeving op nationaal en internationaal niveau met de sociaaleconomische werkelijkheid van deze kwetsbare groep migranten. Op basis van uniek empirisch materiaal toont dit boek de discrepantie tussen de rechten die ook voor migranten zonder verblijfsvergunning gelden, bijvoorbeeld als werknemers, als patiënten, of als inwoners. Ook toont het de afwezigheid van bescherming in de dagelijkse praktijk. Het boek sluit af met een verkenning van mogelijkheden om de kwetsbare positie van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland te verbeteren.

Het boek is hier te downloaden.

Migranten zonder verblijfsvergunning

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Centrum voor Migratierecht