Nieuwe druk ‘Europese grondrechten en Nederlands bestuursrecht’

Vers van de pers is de nieuwste druk van het boek Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest.

In dit boek beschrijft Michiel van Emmerik, universitair hoofddocent Staatsrecht en medewerker van het Onderzoekcentrum Staat en Recht, samen met zijn Leidse collega Tom Barkhuysen de boeiende verhouding tussen Europese grondrechten en het Nederlandse (staats-) en bestuursrecht, het overheidsaansprakelijkheidsrecht daaronder begrepen.

Boek Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht

De lezer krijgt op deze manier een goed beeld op welke materiële en procedurele delen van het bestuursrecht Europese grondrechten een rol spelen of zouden moeten spelen. Ook wordt het vizier op de toekomst gericht. Er is veel aandacht voor de (recente) jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie waarbij tegelijkertijd is gekozen voor de aanpak om het boek handzaam te houden en daarmee bruikbaar voor de rechtsprakrijk en het (master)onderwijs.

Contactinformatie