aanbieding
aanbieding

Nieuwe druk van 'Het Nederlandse parlement' aangeboden aan de kamervoorzitters

Op woensdag 17 april 2024 is door hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend'Eert de nieuwe druk van Het Nederlandse Parlement aangeboden aan de voorzitters van de Tweede en de Eerste Kamer en de beide griffiers.

Het Nederlandse Parlement, geschreven door Paul Bovend’Eert en Henk Kummeling (rector magnificus en hoogleraar Staatsrecht Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht), is volledig herzien en weer helemaal bij de tijd gebracht. 

De focus ligt in het boek op een systematische en toegankelijke beschrijving van de gang van zaken in het parlement in al zijn aspecten, waarbij staatsrechtelijke aspecten van het functioneren van de Staten-Generaal in het bijzonder worden belicht.

Veel aandacht is daarnaast uitgegaan naar een aantal actuele ontwikkelingen in het parlement, zoals de vaststelling en handhaving van gedragscodes voor Kamerleden (politieke integriteit), recente ontwikkelingen in het tweekamerstelsel, veranderingen in de reikwijdte van inlichtingenplichten voor bewindslieden (‘nieuwe bestuurscultuur’), en de activiteiten in de Tweede Kamer om de uitoefening van haar parlementaire functies door een nieuwe aanpak te versterken. Ook recente ontwikkelingen in de verhouding regering-parlement en in het proces van kabinetsvorming hebben in deze nieuwe druk veel aandacht gekregen.

Het boek is vanaf nu verkrijgbaar.

Contactinformatie