Nieuwe kansen na HOVO - Column Han van Krieken

Nieuwe kansen na HOVO - Column Han van Krieken

Helaas hebben we moeten besluiten dat HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen) op 1 januari gaat stoppen. Programma’s van hoge kwaliteit voor zeer geïnteresseerde mensen door erg betrokken docenten kenmerken HOVO. Vanuit dat perspectief is het dan ook teleurstellend dat dit besluit genomen moest worden, voordat alternatieven al volledig ontwikkeld zijn.

Een van de alternatieven wordt Radboud Academy. Naast Radboud Reflects en Radboud Recharge, en de andere facultaire opleidingscentra die al door vele duizenden gevonden zijn, wordt Radboud Academy een belangrijke bron voor hoogopgeleiden die zich willen blijven ontwikkelen, jong en oud, voor professionals en andere geïnteresseerden. In het centrale portal dat Radboud Academy aan het ontwikkelen is (vanaf voorjaar 2021 operationeel), zal al het Leven Lang Ontwikkelen onderwijs (of nascholingsaanbod) van de Radboud Universiteit op een heldere en toegankelijke manier ontsloten worden.

Met Radboud Academy die in volle ontwikkeling is, zien we echter kansen om het gat dat HOVO achterlaat voor een belangrijk deel op te vullen. Al zullen er verschillen zijn. Het programma zal niet alleen aantrekkelijk zijn voor 50-plussers, maar ook voor jongere academici.

Doordat we al per 1 januari het HOVO-aanbod moeten missen, heeft het college van bestuur besloten een deel van de plannen van Radboud Academy te versnellen, zodat er vanaf de zomer 2021 een interessant aanbod zal zijn voor cursisten die HOVO nu missen. Een aanbod dat hopelijk in fysieke vorm zal zijn. Tevens wordt onderzocht of er al eerder, in het voorjaar, enkele cursussen van start kunnen gaan, in elk geval online, en misschien zelfs fysiek, omdat het een onderwijsactiviteit wordt.

Dit laatste is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen en regels rondom de Covid-19 pandemie. Het is immers juist nu belangrijk om waar mogelijk elkaar te kunnen ontmoeten, veilig en met een uitdagend programma, zoals dat past bij de Radboud Universiteit. Ik hoop dat alumni van alle leeftijden en anderen in deze regio de weg naar dit universitaire programma gaan vinden!

Han van Krieken is rector magnificus van de Radboud Universiteit. De beide andere leden van het college van bestuur zijn vicevoorzitter Wilma de Koning en voorzitter Daniël Wigboldus.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.