Foto van drie studenten in een klaslokaal met twee laptops voor zich.
Foto van drie studenten in een klaslokaal met twee laptops voor zich.

Nieuwe onderwijsvisie: academisch, persoonlijk en duurzaam

Academisch, persoonlijk en duurzaam. Dat zijn de drie pijlers van de visie op onderwijs van de Radboud Universiteit. Ze vormen een vervolg op de drie pijlers van de vorige onderwijsvisie: kwaliteit, binding en duidelijkheid. En ze dragen bij aan de gemeenschappelijke taal waarmee iedereen die binnen de universiteit bij het onderwijs betrokken is, praat over wat belangrijk is voor onze studenten, onze docenten en onze universiteit.

De onderwijsvisie is eind november 2023 vastgesteld door het college van bestuur en inmiddels zijn de faculteiten bezig met een uitwerking ervan. De nieuwe onderwijsvisie maakt duidelijk wat voor de Radboud Universiteit van belang is voor goed onderwijs. Ze geeft richting en houvast bij ontwikkeling en innovatie in het onderwijs en de keuzes die we daarbij maken. 

In de onderwijsvisie worden de drie pijlers uitgewerkt vanuit drie perspectieven: de student, de docent en de universiteit. Samen geven zij in negen vensters een blik op onderwijs en leren aan de Radboud Universiteit: academisch, persoonlijk en duurzaam.

Bekijk de toelichting per venster

De negen vensters van de onderwijsvisie

De visie als leidraad

De onderwijsvisie van de Radboud Universiteit vormt een gezamenlijk vertrekpunt. Faculteiten en diensten gebruiken het als leidraad voor de permanente ontwikkeling van het onderwijs in een cyclus van planning, uitvoering, evaluatie en verbetering van ons onderwijs. De visie biedt richting bij het maken van keuzes en houvast bij het doorgaande gesprek daarover. 

Dit hele kalenderjaar 2024 gebruiken we om de nieuwe onderwijsvisie onderdeel te laten worden van onze onderwijspraktijk. Het uitwisselen van voorbeelden en reflectie op onderwijs en leren worden daarin gestimuleerd. Een eerste moment hiervoor is tijdens De Onderwijsdagen, georganiseerd door het Radboud Teaching and Learning Centre. Van maandag 18 maart tot en met donderdag 21 maart delen docenten van de Radboud Universiteit hun onderwijs en ervaringen. Ook staan actuele vraagstukken in ons onderwijs centraal, zoals gelijke kansen voor studenten, digitalisering en de samenwerking met het maatschappelijke speelveld. Op die manier kunnen we met en van elkaar leren en de nieuwe onderwijsvisie tastbaar maken.

Bekijk het programma van De Onderwijsdagen
 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Education Affairs