Nieuwe publicatie 'Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice: Global Trends'

Universitair docent Strafrecht Anna Pivaty heeft samen met Ed Johnston (Northampton University, UK) de bundel 'Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice: Global Trends. Het werd geproduceerd onder auspiciën van de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties. Naast Anna Pivaty droeg ook SteR-onderzoeker Marieke Dubelaar bij aan deze bundel.

Het New Public Management beleid heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de westerse strafrechtsystemen. Mensenrechten en humanistische waarden - die in het strafrecht merkwaardig genoeg verweven zijn met repressie en controle - zijn uitgedaagd door managerialistische praktijken, prestatiedoelen en het ‘value-for-money’ beleid. Westerse strafrechtelijke instellingen zijn bureaucratischer geworden en snelheid en efficiëntie zijn het toonbeeld geworden van kwaliteit en - soms - 'rechtvaardigheid'.

Er is echter weinig geschreven in het Engels over hoe deze processen zich ontplooien in niet Angelsaksische strafrechtssystemen. Om deze kenniskloof op te vullen heeft Anna Pivaty samen met Ed Johnston, een collega van de Northampton University in het Verenigd Koninkrijk, de bundel 'Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice: Global Trends' samengesteld, gepubliceerd door Routledge.

De bundel onderzoekt het fenomeen van managerialisme in rechtsgebieden die verschillende sociaal-economische, politieke, culturele en juridische tradities vertegenwoordigen, namelijk China, Griekenland, Engeland en Wales, Frankrijk, Nederland en Schotland. Volgens professor Jacqueline Hodgson, auteur van "The Metamorphosis of Criminal Justice" (OUP, 2020), die een voorwoord schreef voor de bundel, "zijn de gemeenschappelijke thema's opvallend: hoe efficiëntie en managerialisme zowel professionele als juridische culturen beïnvloeden; hoe politiek gemotiveerde hervormingen de integriteit van systeemwaarden in de weg staan; en de staat van radicale verandering waarin veel strafrechtprocessen zich bevinden.

Contactinformatie