Noelle Aarts
Noelle Aarts

Noëlle Aarts benoemd tot Domeinleider Onderwijs en Bewustwording van Agenda Natuurinclusief

Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van negen bestuurders gaat met deze vragen aan de slag vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water.

Noëlle Aarts, hoogleraar Social-Ecological Interactions aan de Radboud Universiteit, is benoemd tot domeinleider Onderwijs en Bewustwording van Agenda Natuurinclusief.

Natuurinclusieve samenleving

Noëlle Aarts zal zich in deze rol hard maken voor een natuurinclusieve samenleving waarin mensen weer als vanzelfsprekend verbonden zijn met de natuur. Dit komt ten goede aan de natuur maar ook aan de fysieke en mentale gezondheid van de mens. De natuur moet meer een stem krijgen. Noëlle Aarts: "Concreet wil ik ervoor zorgen dat bij nieuwe initiatieven en projecten er naast een financiële paragraaf ook altijd een natuurparagraaf wordt opgenomen. Bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen moeten hiervan het belang gaan inzien. Daar ligt voor ons domein de uitdaging."

Meer informatie