muffins
muffins

NOLAI start nog eens 3 nieuwe AI-projecten samen met onderwijs (po en vo)

Ieder jaar initieert NOLAI projecten in het basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs om AI in de klas te onderzoeken en ontwikkelen. De laatste 3 projectvoorstellen voor schooljaar 2023-2024 zijn goedgekeurd door de stuurgroep van NOLAI. Dat brengt het totaal aantal co-creatieprojecten voor dit schooljaar op 10. NOLAI's ambitie om te starten met 5 tot 7 projecten is daarmee ruimschoots gehaald.

De eerste voorstellen werden in juni al goedgekeurd; een overzicht vind je hier. En nu krijgen dus nog 3 projecten groen licht, namelijk ‘Kansrijke determinatie’, ‘Video-Interactie-Analyse-Tool (VIAT)’ en ‘Generatieve AI’.  

Kansrijke determinatie 

#vo #tijdwinst #onderwijsopmaat 

Hoe kan AI docenten ondersteunen om een passend schooladvies te geven gedurende de verlengde tweejarige brugklas? Wat hebben docenten nodig om de data te benutten voor een goede kwaliteit van het overgangsgesprek en de voorlopige en definitieve determinatie? Met het Raayland College ontwikkelen we een AI-ondersteund dashboard dat docenten helpt bij het determinatieproces. 

Samen met Maastricht University en Radboud Docenten Academie 

Video-Interactie-Analyse-Tool (VIAT) 

#vo #reflectie 

Hoe kan AI docenten in het VO helpen bij het reflecteren op eigen onderwijssituaties, zodat ze hun eigen handelen kunnen verbeteren? Samen met VO-scholen van Lucas Onderwijs en de Haagse Opleidingsschool ontwikkelen we een video-interactie-analyse-tool (VIAT) waarbij AI relevante metadata kan extraheren uit video-opnames van onderwijssituaties. Ook onderzoeken we hoe deze momenten op een betekenisvolle en overzichtelijke manier kunnen worden gepresenteerd aan de docent of docent in opleiding. 

Samen met Lucas Onderwijs, IrisConnect en wetenschappers van Radboud Universiteit.  

Generatieve AI 

#vo 

Hoe houdt het onderwijs regie over het leren en onderwijzen bij het gebruik van generatieve AI? Waar liggen de kansen en risico’s, en wat zijn de consequenties op bijvoorbeeld pedagogisch-didactisch, ethisch, technologisch en professionaliseringsvlak? ​We stellen een overzicht op van de kansen en risico’s van generatieve AI vanuit de vijf perspectieven van het NOLAI. Ook onderzoeken we de mate van controle tussen leraar, AI en leerling door casussen te plotten op het ‘6 lagen van automatisering’-model. Dit overzicht werkt als leidraad om AI doordacht in te zetten en verankeren binnen Quadraam.​ 

Samen met wetenschappers van het Behavioural Science Institute van Radboud Universiteit.

Nationaal Onderwijslab AI

Blijf op de hoogte 

We sturen je graag geregeld een bericht over nieuwe bijeenkomsten, concepten, producten en meer.

Schrijf je in 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI)
Thema
Kunstmatige intelligentie