Nora Stel, universitair docent conflictstudies, maakt deel uit van een nieuw Horizon Europe onderzoeksconsortium genaamd GAPS

Nora Stel, universitair docent conflictstudies, maakt deel uit van een nieuw Horizon Europe onderzoeksconsortium genaamd GAPS. Samen met andere onderzoekers van de Radboud Universiteit en uit heel Europa zal zij een uitgebreid multidisciplinair onderzoek uitvoeren naar de drijfveren van terugkeerbeleid en barrières en factoren die internationale samenwerking op het gebied van terugkeer mogelijk maken. GAPs is een interdisciplinair driejarig project (2023-2026), gecoördineerd door de Universiteit van Uppsala en het Bonn International Centre for Conflict Studies met 17 partners in 12 landen verspreid over 4 continenten. Het onderzoek onderzoekt de discrepanties tussen verwachtingen van terugkeerbeleid en de daadwerkelijke resultaten ervan door het dominante, eenzijdige begrip van "terugkeerbeleid" te de-centreren.

Voor meer informatie kunt u hier hun website bezoeken.

Contactinformatie