NSE: Studenten van de Radboud Universiteit zijn tevreden

In het voorjaar van 2021 vulden bijna 10.000 studenten van de Radboud Universiteit de Nationale Studenten Enquête (NSE) in. Dat is een hoge opkomst; dank aan alle studenten die de NSE hebben ingevuld! Uit de resultaten blijkt dat studenten over het algemeen erg tevreden zijn over hun opleiding. Rector Magnificus Han van Krieken: ‘dat kunnen we zien als een compliment aan alle medewerkers. Tegelijkertijd geeft de enquête ook aanknopingspunten om ons onderwijs en organisatie nog verder te verbeteren. Die kans pakken we graag op.’

De belangrijkste resultaten van de NSE staan kort hieronder weergegeven.

 

NSE: Studenten van de Radboud Universiteit zijn tevreden

 

Rapportage NSE 2021

Studenten van de Radboud Universiteit zijn tevreden

Studenten van de Radboud Universiteit zijn over het algemeen (zeer) tevreden over de opleiding die ze volgen. Dit zien we terug in de beoordeling van een aantal algemene stellingen, die studenten van de Radboud Universiteit significant beter beoordelen dan landelijk gemiddeld (op een schaal van 1-5):

  • De tevredenheid met de opleiding in het algemeen: 3,92
  • De tevredenheid met de sfeer op de opleiding: 4,03
  • Opnieuw kiezen voor deze opleiding: 4,12

Wat gaat goed?

  • Liefst 93,1% van de vragen worden beoordeeld met minimaal een 3,50 en op 64,1% van de vragen worden door studenten van de Radboud Universiteit positiever beoordeeld dan landelijk gemiddeld.
  • Als Radboud Universiteit onderscheiden we ons al jaren op de thema's docenten en studiebegeleiding. De gemiddelde themascores hierbij liggen iets boven de 3,90, wat met name bij studiebegeleiding hoger is dan landelijk.

Wat kan beter?

  • De studielast laat als thema een relatief lage score zien (3,48), waarbij met name de aspecten spreiding van de studielast over het studiejaar (3,37) en de mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast (3,28) achterblijven.
  • De aansluiting op de beroepspraktijk/beroepsloopbaan scoort overwegend laag bij de Radboud Universiteit (3,22), maar is landelijk gezien nog wat lager. Vooral het contact met de beroepspraktijk (3,12) is iets wat studenten veelvuldig missen, wat in wat mindere mate ook geldt voor het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk (3,32). De coronasituatie en de daaraan gekoppelde beperkingen zullen geen goed hebben gedaan voor de scores op deze onderdelen.

 

Meer weten?

Voor de belangrijkste uitkomsten en opvallende resultaten en verschillen. In dit interactieve dashboard kun je alle resultaten, ook per faculteit en opleiding en vergeleken met andere universiteiten, in uitgebreidere vorm bekijken.