NVH prijs 2023 voor Saskia Glas

Saskia Glas heeft de NVH-prijs 2023 van het Radboud Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren binnen het gamma-domein gewonnen.

Zij krijgt deze prijs op het symposium ‘Vrouwen in de Spotlight’ op Internationale Vrouwendag 8 maart 2023.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Social Cultural Research