Onderwijsprijzen voor Rianne van Melik en Matthijs Moorkamp

De Universitaire Onderwijsprijs 2021 gaat naar dr. Rianne van Melik en de Universitaire Onderwijsprijs voor Talent is voor dr. Matthijs Moorkamp. Beiden krijgen hun prijs uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar op maandag 6 september in concertgebouw De Vereeniging, voor iedereen te volgen via een livestream.

Van Melik

Rianne van Melik is universitair docent Stadsgeografie. Collega’s omschrijven haar als een duizendpoot die de kwaliteit van de opleiding vanuit verschillende rollen vooruit helpt. Niet alleen als docent maar ook als lid van de opleidingscommissie, als voorlichtingscoördinator van de opleiding en als secretaris van de examencommissie. Ze is aanjager van verbeteringen in het curriculum en vernieuwer van het onderwijs. Toen meerdere studenten aangaven moeite te hebben met het lezen van wetenschappelijke artikelen, schreef zij een handboek om hun daarbij te helpen.

Onderwijsprijzen voor Rianne van Melik en Matthijs Moorkamp

Studenten die aan het begin van de opleiding meestal vooral belangstelling hebben voor grote steden zoals New York of Madrid, raken door haar enthousiasme ook geïnteresseerd voor de geografie van Nederlandse dorpen. ‘Dankzij haar zal ik nooit meer hetzelfde kijken naar een dorp als Bunnik’, merkt een van haar studenten op. Rianne van Melik is persoonlijk en betrokken, zoals ook blijkt uit haar jaarlijkse inspanning om de namen van zoveel studenten uit haar hoofd te leren.

Moorkamp

Matthijs Moorkamp is docent Organizational Design and Development en is betrokken bij cursussen van zowel de bachelor als de master Bedrijfskunde. Waar organogrammen door veel studenten op het eerste gezicht beschouwd worden als droge stof, weet hij deze voor de studenten tot leven te brengen. Dat doet hij door de mensen die achter de ingewikkelde organogrammen schuil gaan in beeld te brengen. Dankzij zijn werkervaring als consultant kan hij zijn studenten goed helpen bij het koppelen van de theorie aan de (beroeps)praktijk.

Onderwijsprijzen voor Rianne van Melik en Matthijs Moorkamp

Studenten kenmerken hem als een docent die de interactie en ondersteuning van studenten vooropstelt en oog heeft voor het welzijn van studenten. Ook buiten het onderwijs, in de wandelgangen van de universiteit, gaat hij graag met hen in gesprek. Hij is ook betrokken bij de activiteiten die de studievereniging van Bedrijfskunde organiseert.

Beide winnaars ontvangen een oorkonde, een wisseltrofee en een geldbedrag van €3.000. Twee derde van het geldbedrag dient te worden ingezet ter verbetering van het onderwijs; een derde is door de winnaar naar eigen inzicht te besteden.