Elinor Ostromgebouw met fietser
Elinor Ostromgebouw met fietser

Onderzoek met impact

In ons onderzoek houden we ons bezig met diverse maatschappelijke vraagstukken over thema’s zoals: meer dan economie, klimaat, inclusiviteit, democratie, veiligheid en verantwoord bestuur. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn hierbij onze inspiratiebron.

Door de SDG’s kritisch te analyseren, te verbreden en verdiepen, laten we zien hoe ze onderling samenhangen in de grote uitdagingen waar de samenleving voor staat. Al deze uitdagingen vereisen een multidisciplinaire benadering. Dankzij onze unieke, brede combinatie van disciplines, van bedrijfskunde tot politicologie, bestuurskunde, geografie, planologie en milieukunde, hebben we een eigen, specifieke interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak. Daarom zal onze strategie daadwerkelijk impact hebben en bijdragen aan onze missie: responsible governance for sustainable societies. Uiteindelijk gaat het er ons namelijk niet om waarín we goed zijn, maar waarvóór.