Grand Café de Iris
Grand Café de Iris

Onderzoek naar vega(n) default in Grand Café de Iris

Tamar Ardesch onderzocht in haar masterscriptie het concept van een vega(n) default in Grand Café de Iris en de mogelijke weerstand die consumenten hierbij ervaren. Uit de resultaten blijkt dat er binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen geen weerstand is voor een default vega(n) aanbod. Er wordt meer duurzaam eten verkocht en de verkoopcijfers gaan niet omlaag.

Het onderzoek richtte zich op het invoeren van een vega(n) default. Dit houdt in dat alle zichtbare items in de kantine standaard vegetarisch en veganistisch zijn, met vlees- en visproducten alleen beschikbaar via de menukaart. 

Het onderzoek en de resultaten

In de voormeting zijn de verkoopcijfers van alle vlees-, vis- en vegetarische producten in Grand Café de Iris geanalyseerd en werd onder de consumenten de weerstand tegen het voedselaanbod gemeten. Na de invoering van de default werd deze meting twee keer herhaald.

De resultaten tonen een aanzienlijke stijging in de verkoop van vegetarische en veganistische opties, terwijl de verkoop van vlees- en visproducten daalde (zie afbeelding). De weerstand onder de consumenten bleef hetzelfde, wat suggereert dat de invoering van een vega(n) default niet alleen de verkoop van duurzame opties stimuleert, maar ook geen negatieve invloed heeft op de consumentenervaring.

Tabel met metingen van verkoopcijfers in Grand Cafe de Iris

Beter voor het milieu en de gezondheid

Het invoeren van een vega(n) default komt voort uit zowel milieubewuste als gezondheid gerelateerde overwegingen, alsook de wens dierenleed te verminderen. Consumenten benoemden regelmatig dat vega(n) eten goed is om klimaatverandering te beperken, maar de overweging vanuit het gezondheidsaspect bleek daarentegen minder bekend. 

Hoewel de vleesconsumptie afneemt, zijn er nog mensen die wel vlees eten. Argumenten van deze consumenten hebben volgens Tamar vaak te maken met gewoonte, smaak of onwetendheid over de negatieve impact van vleesproductie: ‘’Mensen weten bijvoorbeeld niet wat ze moeten kopen en bereiden, ze zijn gewend om altijd vlees of vis te bereiden in hun gerechten, of ze kennen de smaak (van vegetarische alternatieven) niet en hebben vooroordelen dat je als vegetariër alleen maar sla eet en dit een duurder dieet is.’’

Plantaardige toekomst op de campus

Volgens Tamar is het cateringaanbod zoveel mogelijk plantaardig maken iets wat de universiteit vrij gemakkelijk kan implementeren. ’’De Radboud Universiteit heeft als doel om duurzaamheid te verbeteren en wil onder andere dat in 2025 minstens 80% van het cateringaanbod vega(n) is. Dit sluit er heel goed bij aan’’.

In een ideale wereld ziet Tamar het liefst dat alle horecagelegenheden op de campus volledig plantaardig zijn. Als eerste stap daar naartoe hoopt ze dat de andere horecagelegenheden ook overgaan op een vega(n) default, of nog liever; een volledig vega(n) aanbod. Grand Café de Iris neemt daarin een mooi voorbeeld en heeft sinds 4 maart een volledig vega(n) aanbod!

Contactinformatie

Contactpersoon
T.F. Ardesch (Tamar)
Thema
Duurzaamheid