Onderzoek sociale veiligheid bij Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen afgerond

Op 24 juni kondigde het college van bestuur een extern onafhankelijk onderzoek aan naar sociale veiligheid en omgangsvormen binnen de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Aanleiding waren ‘meerdere signalen uit meerdere bronnen over een paar personen’ na verschijnen van het bericht over de beoogde nieuwe decaan. Het onderzoek is afgerond.

Op basis van het onderzoek heeft het college van bestuur vastgesteld dat sprake is geweest van ongepast handelen. Dat betreurt het college zeer voor alle betrokkenen. Er zijn maatregelen genomen.

Het college spreekt waardering uit voor diegenen die de signalen hebben afgegeven. De direct betrokkenen wensen anoniem te blijven en willen geen publieke verklaringen over wat er gebeurd is. Het college van bestuur respecteert die wens.

Per 1 juli zou Paul Bakker decaan worden van de faculteit. Toen het college van bestuur hem informeerde over het onderzoek, zag hij af van zijn benoeming tot decaan ‘om de onafhankelijke commissie ongehinderd haar werk te laten doen’. Het college van bestuur onderschrijft in het licht van de onderzochte feiten de beslissing om af te zien van zijn benoeming. Paul Bakker zal dit semester niet meer fysiek aanwezig zijn op de faculteit en ook niet digitaal deelnemen aan activiteiten van de faculteit. Het college van bestuur gaat op zoek naar een nieuwe decaan.

Met enkele andere personen over wie het college van bestuur ook signalen heeft ontvangen over ongepast handelen, zijn door de huidige decaan van de faculteit indringende gesprekken gevoerd.

In de zomer van 2019 verscheen in opdracht van het faculteitsbestuur een rapport over sociale veiligheid en inclusie binnen de faculteit, waarvan de resultaten recent binnen de faculteit zijn gedeeld. Het huidige onderzoek onderschrijft de bevindingen van het onderzoek uit 2019 en roept nieuwe vragen op. Het college van bestuur gaat daarom nader onderzoek laten doen. Vanwege het belang van sociale veiligheid zal het college van bestuur daarnaast samen met het faculteitsbestuur optrekken bij de uitvoering van het plan van aanpak sociale veiligheid naar aanleiding van het onderzoek in de zomer van 2019.

De Radboud Universiteit wil een veilige omgeving bieden aan alle medewerkers en studenten. Als er iets speelt, is het belangrijk daar melding van te doen. Dat kan ook anoniem bij een van de vertrouwenspersonen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.