Richard van Wezel en student in lab
Richard van Wezel en student in lab

OnePlanet werkt aan wetenschap waar markt voor is

Een pil voorzien van een inslikbare sensor, die metingen kan doen in de maag en darmen of een nieuwe lasertechniek om de rijpheid van vruchten aan de boom te meten. Dit zijn zo maar wat voorbeelden van ontwikkelingen waar de medewerkers van onderzoekscentrum OnePlanet in Nijmegen en Wageningen zich mee bezighouden. Richard van Wezel, directeur Health bij OnePlanet, vertelt over de unieke samenwerking van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Nieuwe digitale technologie ontwikkelen voor een gezonde en duurzame wereld. Dat is het doel van OnePlanet, het multidisciplinaire samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, Radboud Universiteit en Radboudumc en Imec, een toonaangevend Belgisch onderzoekscentrum. 

Sensortechnologie is een van de speerpunten. Richard van Wezel is sinds 1 januari 2024 directeur Health bij onderzoekscentrum OnePlanet. Daarnaast is hij werkzaam als hoogleraar Neuroscience bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Bedrijvigheid stimuleren 

‘OnePlanet is vijf jaar geleden tot stand gekomen dankzij steun van de provincie Gelderland om bedrijvigheid en innovatie te stimuleren. Het mooie van deze samenwerking is dat we dingen ontwikkelen, die we daadwerkelijk op de markt brengen. Bij ieder idee dat we willen uitwerken, stellen we onszelf de vraag of er een markt voor is: willen mensen of bedrijven hiervoor gaan betalen?’, vertelt Van Wezel.

‘Dat is voor universitaire onderzoekers een heel ander uitgangspunt dan de onderzoeken waar academici zich normaliter mee bezighouden.’

Darmflora 

Een pil voorzien van een inslikbare sensor, die onder andere de temperatuur in je maag en darmen meet en bijhoudt hoe lang voedsel in je darmen verblijft, is inmiddels al getest op gezonde proefpersonen. Aan een pil, die een monster kan nemen uit je maag of darmen om te analyseren, wordt nog hard gewerkt. De eerste studies hiervan bij mensen worden in 2025 verwacht.

‘Dit zijn belangrijke ontwikkelingen om patiënten met chronische ziektes zoals de Ziekte van Crohn beter te behandelen. Maar ook voor andere ziektes, zoals Parkinson, speelt darmflora een belangrijke rol, die van invloed is op je gezondheid. Een sensor helpt bij het vaststellen van diagnoses en bij optimalisering en verdere ontwikkeling van medicatie.’  

Stikstofsensor 

Aan nieuwe sensoren voor de voedingsindustrie en landbouw wordt ook hard gewerkt, vertelt Richard van Wezel. ‘In onze maatschappij is er een groot tekort aan arbeidskrachten in de zorg en de landbouw. Met onze producten proberen we daar een oplossing voor te zoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld een stikstofsensor ontwikkeld om rondom een boerderij metingen te doen en een lasertechniek om de rijpheid van vruchten in de boomgaard te meten, zodat je weet wanneer ze geplukt kunnen worden. Een ander voorbeeld is een boomgaard 3D in kaart brengen, zodat je vooraf kunt aangeven aan medewerkers of aan een robot welke takken gesnoeid moeten worden. Dat scheelt tijd en arbeidskracht en verhoogt de productie.’ 

Eén project 

Niet alleen aan de ontwikkeling van de sensor wordt veel tijd en energie besteed, ook het zorgvuldig omgaan met alle verzamelde data en het waarborgen van de privacy vragen aandacht.

‘Binnen One Planet werken we met zo’n honderd medewerkers samen. Er zijn collega’s, die zich bezighouden met marktonderzoek en business development, maar ook collega’s die werken aan wetgeving, veiligheid en elektronica. Dat maakt dat we samen in een paar jaar tijd een product kunnen bedenken en het ook echt op de markt kunnen gaan brengen. Dat is echt uniek.’ 

Dit artikel verscheen eerder op TechGelderland. Tekst: Ceciel Bremer. Foto: Raphael Drent 

Contactinformatie

Thema
Duurzaamheid, Zorg & Gezondheid