Luchtfoto campus
Luchtfoto campus

Ontwikkeling van de campus op korte en lange termijn

Welke veranderingen kunnen we de komende jaren op de campus verwachten? Het college van bestuur heeft na positief advies van de medezeggenschap het campusplan vastgesteld. Het campusplan is de vertaling van de campusstrategie in concrete bouw- en renovatieprojecten en programma’s tot 2030. Ook geeft het plan een doorkijkje naar wat verder weg in de toekomst, tot 2040.

Circulaire huisvesting

De faculteit letteren (FdL) en de Faculteit der filosofie, theologie en religiewetenschappen (FFTR) vertrekken uit het Erasmusgebouw en krijgen een nieuwe behuizing op de locatie van het huidige Spinozagebouw. In het campusplan staat dat toekomstige gebouwen zo ‘circulair’ mogelijk  zijn. Circulair bouwen is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk eindige bronnen. Voor de nieuwe behuizing van FdL en FFTR zal de universiteit architecten vragen om een plan te ontwikkelen dat voldoet aan de functionele eisen maar dat ook goed scoort op circulariteit. Dat betekent dat naast (circulaire) nieuwbouw, behoud of gedeeltelijke sloop van het Spinozagebouw tot de mogelijkheden behoort.

Veranderingen aan oostzijde

Aan de oostelijke kant van de campus verandert er veel. Het Linnaeusgebouw verdwijnt en het Huygensgebouw krijgt op de lange termijn naar verwachting een extra tussenlid met een tweede entree. Tevens wordt bezien op welke wijze de Heyendaalseweg, de route vanaf de stad en het station Heyendaal die vele studenten en medewerkers dagelijks nemen, vergroend kan worden. Hierover vindt afstemming plaats met de gemeente, die eigenaar is van de Heyendaalseweg, en omwonenden. Het streven is om van de hele campus een nog groenere, gezondere en meer biodiverse omgeving te maken.

Campushart

De omgeving Erasmusplein wordt nog meer dan nu het levendig hart van de campus. Met een ‘ontmoetingscentrum’ op de plek van het huidige Collegezalencomplex en ruimte voor studentenwoningen in de Erasmustoren. De Universiteitsbibliotheek krijgt een ingang aan de zijde van het Erasmusplein en zal zo helemaal bij het campushart gaan horen.

Onderwijs

De gebouwen en het terrein op de campus worden ingericht in aansluiting op de behoeftes die mogelijk na de coronapandemie anders zijn dan daarvoor. Duidelijk is nu al dat een apart gebouw met grote collegezalen niet meer terugkeert. Nieuwe gebouwen krijgen collegezalen en onderwijsruimtes, inzetbaar voor het onderwijs van alle faculteiten.

Anticiperen

Het Campusplan is richtinggevend en daarmee ook een levend document. De wereld om ons heen is sterk in beweging. Daarom biedt het Campusplan ruimte om hierop te anticiperen. Dit betekent niet elk jaar een ander plan maar wel bijstelling op punten waar inzichten zijn veranderd.

Meer informatie en een beknopte beschrijving van alle projecten en programma’s vind je hier:

Contactinformatie

Vragen? Neem contact op met de afdeling Campus Development via 024-3611310.

Organisatieonderdeel
Campus Development